Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU)

Individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere og selvstuderende ved de forberedende voksenuddannelser.

Kort om ordningen

Tilbud om individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere og selvstuderende ved de forberedende voksenuddannelser. Uddannelses- og erhvervsvejledningen tilbydes i forbindelse med undervisningen. 

Vejledningens mål og indhold

Formålet med vejledningen er at sikre, at deltageren får vejledning og information om FVU og om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder efter FVU, fx almene voksenuddannelser (AVU), arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og erhvervsuddannelser for voksne (EUV).

Vejlederns opgaver er desuden at vejlede om:

  • andre relevant undervisningstilbud, fx undervisning af ordblinde, danskuddannelse til voksne udlændinge, almen voksenuddannelse og undervisningstilbud til tosprogede på arbejdsmarkedsuddannelserne, hvor FVU vurderes ikke at være det rette tilbud
  • muligheder for økonomisk støtte under og efter FVU
  • studieteknik og om deltagelse i prøver
  • udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet og vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsesplanlægning
  • samarbejde med vejledere og lærere ved uddannelsesinstitutionen samt andre vejledere med relation til deltageren

Ansvar for vejledningen

Uddannelsesinstitutionen tilbyder individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere og selvstuderende.

Hvor finder vejledningen sted?

Det enkelte uddannelsessted.

Målgrupper

Alle som deltager i forberedende voksenundervisning, dvs. både kursister og selvstuderende ved FVU.

Vejledere

Til at varetage vejledningen udpeger lederen efter internt opslag en eller flere lærere ved uddannelsesinstitutionen.

Forening

Uddannelsesforbundet.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, Bilag 1: Uddannelses- og erhvervsvejledning