Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv for elever på folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Kort om ordningen

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv for elever på folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler. På kurser, der varer mindst 12 uger, skal der tilbydes vejledning. På kortere kurser er det valgfrit for skolerne.

Vejledningens mål og indhold

Vejledningen skal ifølge loven medvirke til og understøtte elevernes afklaring om valg af uddannelse og erhverv.

På kurser af mindst 12 ugers varighed, som foregår på folkehøjskoler og frie fagskoler, skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at medvirke til eleverne afklares vedrørende deres uddannelsesvej. 

Skolen skal desuden offentliggøre sin strategi for vejledningsindsatsen. Ved annoncering af kursusvirksomheden skal skolen oplyse, at vejledningstilbuddet er en del af kursusindholdet. Skolen skal på sin hjemmeside beskrive, hvordan vejledningsindsatsen foregår.

Ansvar for vejledningen

Den enkelte skole er ansvarlig for vejledningen. Skolen kan indgå aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning om mod betaling at varetage vejledningen.

Hvor foregår vejledningen?

Den enkelte skole, evt. Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Målgrupper

Skolernes elever.

Tilknyttede vejledere

Lærere og vejledere ved folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. Klasselærere og skolevejledere ved efterskolerne.

Uddannelseskrav

Ikke oplyst.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Læs mere

Uddannelsesvejledning i efterskolen, efterskolerne.dk

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)