Recognition of Value of Work (REVOW)

Et tværeuropæisk projekt finansieret af EU-kommisionen som en del af EU's strategi for livslang læring.

Mål: Udvikling af metoder og værktøjer til synliggørelse af viden og færdigheder, erhvervet på arbejdspladsen.

Projektperiode: Oktober 2009 - oktober 2011.

Projektet kort
Projektets fokus har været på realkompetencevurdering, herunder arbejdspladsen som læringsmiljø. Den danske del af projektet er rettet mod kortuddannede medarbejdere i social- og sundhedssektoren, fx ufaglærte sosu-hjælpere og/eller uddannede sosu-hjælpere, som ønsker at løfte sig til et sosu-assistent-niveau.

Link: Voice EU-projekt - Recognition of Value of Work (REVOW), Professionshøjskolen UCC, 2011