Skal du ansætte en voksenlærling?
Artikel

Skal du ansætte en voksenlærling?

Hvilke støttemuligheder findes? Hvordan godkendes virksomheden til at have lærepladser?
Fold alle afsnit ud

Få overblik over vejen til at ansætte en voksenlærling:

Trin for trin: Hvordan får I ansat en voksenlærling?

 • Bliv godkendt som lærested
 • Find en voksenlærling - det kan være en af jeres ufaglærte medarbejdere, eller I kan ansætte en ny 
 • Kontakt den nærmeste erhvervsskole der udbyder uddannelsen,  for at få foretaget en kompetencevurdering af lærlingen og derigennem afklaring på, hvor lang tid uddannelsen vil vare
 • Underskriv uddannelsesaftalen
 • Ansøg om tilskud til voksenlærling (Voksenlærlingeordningen) (jobcenter skal bevilge tilskuddet - det kan ske automatisk VITAS)
 • Ansøg om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) – tilskuddet som søges (virk.dk), når lærling har skoleperioder

Få tilskud til ansættelsen

Virksomheden kan få tilskud, hvis voksenlærlingen er over 25 år og opfylder ét af følgende krav:

 • Er ufaglært
 • Er faglært og har været ledig i 6 måneder
 • Er faglært og har en forældet uddannelse

Hvad kan I bruge eVejledning til i processen?

eVejledning kan vejlede virksomheden i forhold til:

 • hvad en realkompetencevurdering er, og hvordan den foregår i forhold til en erhvervsuddannelse for voksne
 • vejlede om betingelser for at blive voksenlærling med tilskud
 • hvad voksenlærlingeordningen er
 • hvordan virksomheden bliver godkendt som lærested
 • de forskellige aftaletyper
 • trædesten ind til at blive voksenlærling (AMU-kurser mm)
 • at styrke almene kompetencer for at understøtte et senere voksenlærlingeforløb