jobb2-medicotekniker

JSON: 
{"medicotekniker":{"Bornholm":1,"Fyn":0,"Hovedstaden":1,"Nordjylland":1,"Sj\u00e6lland":1,"Sydjylland":1,"Vestjylland":1,"\u00d8stjylland":1}}
Artikel-ID: 
jobb2-medicotekniker