beskæftigelsesudsigter

Beskæftigelsesudsigter

Nogle uddannelser fører lettere til job end andre. Både på grund af forskelle i udbud og efterspørgsel, og på grund af svingninger i konjunkturerne i de forskellige erhverv.

Aktuelle problemer med beskæftigelsen inden for et område kan godt være ændret i løbet af den tid, du er om at uddanne dig.

Se her, hvordan udsigten til et job er, når du er færdig med uddannelsen.

Se også, hvordan de helt aktuelle muligheder for job er.