En uu-vejleder med en ung elev
Artikel

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) findes over hele landet. De tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge.

UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan desuden yde vejledning til andre under 30 år i samarbejde med jobcentrene.

Fold alle afsnit ud

Find dit lokale UU-center

Find UU-centret i den kommune, hvor du bor. Oversigten indeholder link til adresser og hjemmesider på landets UU-centre.

Du kan også finde din personlige vejleder på Min vejleder eller Find vejleder.