gymnasiale uddannelser
Artikel

Tyrkisk på de gymnasiale uddannelser

I tyrkisk lærer du at udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Du får også et bredt kendskab til tyrkiske samfundsforhold samt tyrkisk historie, kultur og litteratur. Desuden lærer du om centrale dele af tyrkisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Du lærer desuden at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardtyrkisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå lettere skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Lytte-, læse-, tale- og oversættelsesfærdigheder
  • De centrale dele af tyrkisk grammatik
  • Tekster af forskelligt omfang og fra forskellige genrer fra tiden efter 1928 (alfabetreformen), som belyser centrale aspekter af Tyrkiets nyere kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling
  • Tekster fra før 1928 læses hovedsageligt i "rengjort" sprog
  • Digitalt materiale som støtte for sprogindlæringen samt som støtte for historie-, kultur- og samfundsforståelse
  • Samfundsforhold, historie, kultur og litteratur i den tyrkiske verden

Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også flere undervisningstimer på A-niveauet end på B-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du får træning i at lytte, samtale, læse og skrive på tyrkisk gennem bl.a. sproglige og kommunikative øvelser og elevoplæg. En stor del af undervisningen foregår på tyrkisk.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Tyrkisk på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har tyrkisk.

Gymnasiale uddannelser med tyrkisk
Du kan få tyrkisk på A-og B-niveau som fælles valgfag:

Tyrkisk A

Tyrkisk B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.