gymnasiale uddannelser
Artikel

Mediefag på de gymnasiale uddannelser

I mediefag får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Du får viden om grundlæggende træk ved filmens og tv-mediets historie og om produktionsforhold på film og tv - nationalt og internationalt, og du arbejder både teorietisk og praktisk med faget.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Filmiske virkemidler
  • Forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
  • Karakteristika ved fakta, fiktion samt blandinger mellem disse former
  • Centrale genrer, medier, medieplatforme og deres tværmediale samspil
  • Film-, tv- og mediehistoriske hovedlinjer
  • Medie- og kommunikationsteori
  • Produktionstilrettelæggelse
  • Optageprincipper og optageteknik
  • Redigeringsprincipper og redigeringsteknik
  • Medieetik og basal ophavsret

Forskel på C-, B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som på B-og A-niveau. På C-niveauet foregår det dog på et mere overordnet niveau, mens du på A- og B-niveau går noget mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på A- og B-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende teorier og praktiske tilgange.

Arbejdsformer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en skriftlig og mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med mediefag

Mediefag findes på C-, B- og A-niveau på stx-uddannelsen og på C-nievau på hf-uddannelsen. Læs mere:

Hf: Mediefag C

Stx: Mediefag A (forsøg), Mediefag B, Mediefag C

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.