gymnasiale uddannelser
Artikel

Billedkunst på de gymnasiale uddannelser

I billedkunst får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Du lærer at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder. Faget har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
  • Visuelle værker, fænomener og kulturer
  • Forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
  • Forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
  • Ideerne og strategierne bag visuelle udformninger

Forskel på C- og B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på A- og B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på A- og B-niveau går mere i dybden med emnerne. Samtidig byder A- og B-niveauet på en del flere undervisningstimer end C-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en skriftlig og en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med billedkunst
Faget billedkunst findes på stx, hvor det indgår i gruppen af kunstneriske fag. Her fra skal du vælge et fag. På hf skal du vælge enten idræt eller et af de kunstneriske fag. Læs mere:

Hf: Billedkunst C

Stx: Billedkunst A (forsøgsfag), Billedkunst B, Billedkunst C

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.