Artikel

Sommersupplering

Næsten alle videregående uddannelser med specifikke adgangskrav accepterer sommersupplering. Ved at være fuldtidsstuderende i sommerferien kan du nå at opfylde et specifikt adgangskrav til en ønsket videregående uddannelse.

Sommersupplering er en særlig form for gymnasial supplering (GS) med komprimerede forløb, der afsluttes inden studiestart og giver dig mulighed for at søge om betinget optagelse på en uddannelse, der accepterer sommersupplering.

Du kan generelt kun nå at supplere med ét fag og ét niveau, fx fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Enkelte fag omfatter dog flere niveauer.

Fold alle afsnit ud

Betinget optagelse

Hvis din ønskede uddannelse accepterer sommersupplering, søger du om betinget optagelse. Får du den 28. juli tilbudt en studieplads på uddannelsen, så er denne optagelse betinget af, at du består din sommersupplering inden studiestart og sender eksamensbeviset til uddannelsesstedet.

Hvis du ikke består, eller du stopper undervejs, mister du den tilbudte studieplads. Du får heller ikke tilbudt plads på nogen af de andre uddannelser, du har søgt. Det samme er tilfældet, hvis du ikke sender eksamensbeviset inden for den frist, som uddannelsesstedet har meldt ud.

Fagudbud og ansøgning

Mange fag, som er specifikke adgangskrav, udbydes som sommersupplering - dog ikke alle. Udbuddet af fag er også forskelligt i de forskellige byer. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd sikrer dig, at det fag, du vil sommersupplere i, faktisk bliver udbudt. Du kan se udbuddet af sommersuppleringsfag på nedenstående koordinatorskolers hjemmesider. Her finder du også et ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er 5. juli, men søg i god tid. Nogle videregående uddannelser kræver, at du har dokumenteret optagelse på sommersuppleringen inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet udbyder også sommerhold i matematik, fysik og kemi. Se mere under det enkelte uddannelsessted.

Mødepligt og fuldtidsundervisning

Når du starter på et sommersuppleringsfag, skal du være indstillet på, at undervisningen foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er desuden mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Undervisningen starter typisk kort tid efter kvote 1-fristen og eksamen er i midt/slut august.

Sommersupplering er en del af gymnasial supplering (GS), og det betyder, at du deltager i sommersupplering under GS-vilkår. Du kan således kun tage det samme fag på samme niveau en gang. Hvis du ikke består faget eller stopper undervejs, kan du ikke tage det om på GS-vilkår på et senere tidspunkt. I særlige tilfælde er der dog mulighed for dispensation.

Dokumentation

De forskellige uddannelsessteder har forskellige krav til dokumentation af deltagelse i sommersupplering. Nogle kræver blot, at sommersuppleringskurset er angivet på selve ansøgningen på optagelse.dk, andre kræver dokumentation for, at din tilmelding til sommersupplering også er oploadet på optagelse.dk senest 5. juli. Undersøg derfor, hvad der kræves af dokumentation, i de nedenstående oversigter over uddannelsesstedernes praksis.

Når du har bestået sommersuppleringen, skal du indsende dit eksamensbevis (kopi) direkte til uddannelsesstedet, så de kan se, at du opfylder de specifikke adgangskrav ved studiestart – du kan altså ikke bruge optagelse.dk.

Uddannelsesstederne har forskellige frister for indsendelse af eksamensbevis. Fristerne fremgår af deres hjemmesider. Hvis du ikke indsender dokumentation, vil du ikke kunne begynde på studiet.

Muligheder og betingelser på uddannelsesstederne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser for sommersupplering i 2016, der gælder ved de uddannelsessteder, der accepterer betinget optag. Husk også at læse om betinget optag på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Universiteter - oversigt

Copenhagen Business School (CBS)

Copenhagen Business School accepterer sommersupplering i matematik B og A.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 15. september kl. 12.00.

Læs mere om supplering til uddannelser på www.cbs.dk.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere i op til to fag.

DTU udbyder selv fagene matematik, fysik og kemi, men accepterer også sommersuppleringskurser bestået ved andre institutioner. Se oversigt over supplering på DTU's turbokurser.

DTU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Læs mere om betinget optagelser på www.dtu.dk.

Københavns Universitet (KU)

Københavns Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere i op til to fag eller niveauer. 

KU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september. Der er særlige forhold for ansøgere til medicin, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere om betinget optagelse på www.ku.dk.

IT-Universitetet (ITU)

IT-Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om betinget optagelse på www.itu.dk.

Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

RUC kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Læs mere om betinget optagelse på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. På de sundhedsvidenskabelige uddannelser det kun muligt at sommersupplere i ét fag, mens det på de resterende uddannelser er muligt at sommersuplere i to fag eller niveauer.

Vær opmærksom på, at du kan sommersupplere, når det gælder opfyldelse af et specifikt adgangskrav i form at et bestået fag/niveau. Du kan ikke sommersupplere for at opfylde et specifikt adgangskrav i en fagkombination.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 31. august. Der er særlige forhold for ansøgere til medicin og klinisk biomekanik, som begge har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere om betinget optagelse på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

Aalborg Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Hvis du skal sommersupplere til de adgangsbegrænsede uddannelser, vil du kun blive vurderet i kvote 1. Du skal have en eksamen, der giver dig mulighed for at søge i kvote 1.

Se uddannelser med adgangsbegrænsning på AAU's hjemmeside.

Hvis du har søgt i kvote 2, vil din ansøgning blive vurderet på baggrund af den dokumentation, du har uploadet senest 5. juli på optagelse.dk. Du kan altså ikke bruge en karakter fra et sommersuppleringsfag i forbindelse med optagelse i kvote 2.

AAU udbyder selv sommerkurser i matematik, fysik og kemi. Du kan se på deres kursusoversigt. Holdene er åbne for ansøgere, der skal supplere for at blive optaget på en ingeniøruddannelse.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Læs mere om betinget optagelse på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere ét niveau i ét fag.

AU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 5. september. Der er særlige forhold for ansøgere til medicin og de diplomingeniøruddannelser, som har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere om betinget optagelse på www.au.dk.

Professionshøjskoler - oversigt

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

DMJX accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.
DMJX kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Professionshøjskolen Metropol (Metropol)

Metropol accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Følgende udddannelser kan du ikke sommersupplere til: jordemoder og fysioterapeut.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Professionshøjskolen UCC (UCC)

UCC accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Følgende udddannelser kan du ikke sommersupplere til: fysioterapeut og psykomotorik.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Lillebælt (UCL)

UCL accepterer sommersupplering til følgende uddannelse: pædagog. 

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Nordjylland (UCN)

UCC accepterer sommersupplering på flere uddannelser. Følgende uddannelser kan du ikke sommersupplere til: jordemoder, fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, radiograf, finansøkonom (udbud i Aalborg) og finansbachelor.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Sjælland (UCSJ)

UCSJ accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Følgende udddannelse kan du ikke sommersupplere til: fysioterapeut.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Syddanmark (UC Syd)

Kontakt uddannelsesstedet for at høre om deres regler om sommersupplering.

VIA University College (VIA)

VIA accepterer sommersupplering på flere uddannelser. Følgende uddannelser kan du ikke sommersupplere til: sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, kristendom, kultur og kommunikation, offentlig administration, Multiplatform Storytelling and Production,Character Animation, AP Design, Technology and Business, Top–up Design and Business samt Tekstildesign, Håndværk og Formidling.

VIA kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Erhvervsakademier - oversigt

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (cphbusiness)

Cphbusiness accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Dania (dania)

Dania accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dania kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Erhvervsakademi Kolding (IBA)

IBA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademiet Lillebælt (eal)

Eal accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Midtvest (eamv)

Eamv accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Sjælland (easj)

Easj accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi SydVest (easv)

Easv accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Aarhus (eaaa)

Eaaa accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

KEA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Øvrige uddannelsessteder - oversigt

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

Arkitektskolen Aarhus udbyder ikke uddannelser med specifikke adgangskrav.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding udbyder ikke uddannelser med specifikke adgangskrav.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (kadk)

Kadk accepterer ikke sommersupplering.

Fredericia Maskinmesterskole

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere om mulighed for sommersupplering.

MARTEC

MARTEC accepterer ikke sommersupplering.

Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesterskolen København accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Svendborg Internationael Maritime Academy (SIMAC)

SIMAC accepterer ikke sommersupplering.

Aarhus  Maskinmesterskole (aams)

Aarhus Maskinmesterskolen accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.

Aarhus kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Økonomi

Du kan søge om SU til sommersupplering. Du kan dog kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden.

Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GS, og få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

GS-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 450 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.