Artikel

Sommersupplering

Næsten alle videregående uddannelser med specifikke adgangskrav accepterer sommersupplering. Ved at være fuldtidsstuderende i sommerferien kan du nå at opfylde et specifikt adgangskrav til en ønsket videregående uddannelse.

Sommersupplering er en særlig form for gymnasial supplering (GS) med komprimerede forløb, der afsluttes inden studiestart og giver dig mulighed for at søge om betinget optagelse på en uddannelse, der accepterer sommersupplering.

Du kan generelt kun nå at supplere med ét fag og ét niveau, fx fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Enkelte fag omfatter dog flere niveauer.

Fold alle afsnit ud

Betinget optagelse

Hvis din ønskede uddannelse accepterer sommersupplering, søger du om betinget optagelse. Får du den 28. juli tilbudt en studieplads på uddannelsen, så er denne optagelse betinget af, at du består din sommersupplering inden studiestart og sender eksamensbeviset til uddannelsesstedet.

Hvis du ikke består, eller du stopper undervejs, mister du den tilbudte studieplads. Det samme er tilfældet, hvis du ikke sender eksamensbeviset inden for den frist, som uddannelsesstedet har meldt ud.

Tilbud om én studieplads

Du får altid kun tilbudt én studieplads, nemlig din højst prioriterede uddannelse, hvorpå der er plads, og hvortil du opfylder adgangskravene. Hvis du ikke opfylder kravene til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en anden.

Fagudbud og ansøgning

Mange fag, som er specifikke adgangskrav, udbydes som sommersupplering - dog ikke alle. Udbuddet af fag er også forskelligt i de forskellige byer. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd sikrer dig, at det fag, du vil sommersupplere i, faktisk bliver udbudt. Du kan se udbuddet af sommersuppleringsfag på nedenstående koordinatorskolers hjemmesider. Her finder du også et ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli, men søg i god tid. Nogle videregående uddannelser kræver, at du har dokumenteret optagelse på sommersuppleringen inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet udbyder også sommerhold i matematik, fysik og kemi. Se mere under det enkelte uddannelsessted.

Mødepligt og fuldtidsundervisning

Når du starter på et sommersuppleringsfag, skal du være indstillet på, at undervisningen foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er desuden mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Undervisningen starter typisk kort tid efter kvote 1-fristen 5. juli, og der er eksamen i midt/slut august.

Sommersupplering er en del af gymnasial supplering (GS), og det betyder, at du deltager i sommersupplering under GS-vilkår. Du kan således kun tage det samme fag på samme niveau en gang. Hvis du ikke består faget eller stopper undervejs, kan du ikke tage det om på GS-vilkår på et senere tidspunkt. I særlige tilfælde er der dog mulighed for dispensation.

Dokumentation

De forskellige uddannelsessteder har forskellige krav til dokumentation af deltagelse i sommersupplering. Nogle kræver blot, at sommersuppleringskurset er angivet på selve ansøgningen på Optagelse.dk, andre kræver dokumentation for, at din tilmelding til sommersupplering også er oploadet på Optagelse.dk senest 5. juli. Undersøg derfor, hvad der kræves af dokumentation, i de nedenstående oversigter over uddannelsesstedernes praksis.

Når du har bestået sommersuppleringen, skal du indsende dit eksamensbevis (kopi) direkte til uddannelsesstedet, så de kan se, at du opfylder de specifikke adgangskrav ved studiestart – du kan altså ikke bruge Optagelse.dk.

Frister for indsendelse af bevis

Uddannelsesstederne har forskellige frister for indsendelse af eksamensbevis. Fristerne fremgår af deres hjemmesider. Hvis du ikke indsender dokumentation, vil du ikke kunne begynde på studiet.

Muligheder og betingelser på uddannelsesstederne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering i 2021 ved de uddannelsessteder, der accepterer betinget optag. Husk også at læse om betinget optag på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Universiteter - oversigt

Oplysningerne gælder for 2021.

Copenhagen Business School (CBS)

Sommersupplering er som udgangspunkt ikke muligt på Copenhagen Business School.

Det er kun muligt i 2021 for årets studenter at supplere henover sommeren i matematik B og A. Her skal dokumentation for tilmelding til suppleringskurset uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00. Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 15. september kl. 12.00.

  • Læs mere om supplering til uddannelser på www.cbs.dk.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere i op til to fag.

DTU udbyder selv fagene matematik, fysik og kemi, men accepterer også sommersuppleringskurser bestået ved andre institutioner. Se oversigt over supplering på DTU's turbokurser.

DTU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest 5. juli kl. 12 informere DTU om, at du har tilmeldt dig. Hvis DTU ikke ved, at du har tilmeldt dig, antages du ikke at opfylde adgangskravene, og DTU annullerer din ansøgning.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Københavns Universitet (KU)

Sommersupplering er ikke muligt på Københavns Universitet.

Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

  • Læs mere om supplering til uddannelser på www.ku.dk.

IT-Universitetet (ITU)

IT-Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. RUC kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest 5. juli informere RUC om, at du har tilmeldt dig. Hvis RUC ikke ved, at du har tilmeldt dig, antages du ikke at opfylde adgangskravene, og RUC annullerer din ansøgning.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september via postbox.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. På medicin, psykologi og klinisk biomekanik er det kun muligt at sommersupplere i ét fag og ét niveau, mens det på de resterende uddannelser er muligt at sommersupplere i to fag eller niveauer.

Hvis du søger vinterstart på medicin og klinisk biomekanik kan du supplere flere fag og niveauer.

Vær opmærksom på, at du kan sommersupplere, når det gælder opfyldelse af et specifikt adgangskrav i form at et bestået fag/niveau. Du kan ikke sommersupplere for at opfylde et adgangskrav i form af et karakterkrav i en bestemt fagkombination.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være uploadet på Optag SDU senest 31. august.

Der er særlige forhold for ansøgere til medicin og klinisk biomekanik, som begge har studiestart både sommer og vinter. Her skal suppleringsfaget være afsluttet senest 31. januar for dem, der er optaget med vinterstart.

Aalborg Universitet (AAU)

Aalborg Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Hvis du skal sommersupplere til de adgangsbegrænsede uddannelser, vil du kun blive vurderet i kvote 1. Du skal have en eksamen, der giver dig mulighed for at søge i kvote 1.

Se uddannelser med adgangsbegrænsning på AAU's hjemmeside.

Hvis du har søgt i kvote 2, vil din ansøgning blive vurderet på baggrund af den dokumentation, du har uploadet senest 5. juli på optagelse.dk. Du kan altså ikke bruge en karakter fra et sommersuppleringsfag i forbindelse med optagelse i kvote 2.

AAU udbyder selv sommerkurser i matematik, fysik og kemi. Du kan se på deres kursusoversigt. Holdene er åbne for ansøgere, der skal supplere for at blive optaget på en ingeniøruddannelse.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere ét niveau i ét fag.

AU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest den 5. juli kl 12 oplyse AU om, at du har tilmeldt dig.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 5. september. Der er særlige forhold for ansøgere til medicin og de diplomingeniøruddannelser, som har studiestart både sommer og vinter.

  • Læs mere om betinget optagelse på www.au.dk.

Professionshøjskoler - oversigt

Oplysningerne gælder for 2021.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

DMJX accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Følgende uddannelser kan du ikke sommersupplere til: jordemoder, fysioterapeut og psykomotorik.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon accepterer sommersupplering på specifikke adgangskrav. Følgende udddannelser kan du ikke sommersupplere til: fysioterapeut.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Professionshøjskolen UCN

UCN accepterer sommersupplering på flere uddannelser. Følgende uddannelser kan du ikke sommersupplere til: Ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, sygeplejerske, finansøkonom og finansbachelor.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. 00.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på følgende uddannelser: pba i bygningskonstruktion, finans, økonomi og it samt på alle de erhvervsakademiske uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Syddanmark (UC Syd)

Professionshøjskolen UC SYD accepterer sommersupplering på specifikke adgangskrav. Følgende uddannelser kan du ikke sommersupplere til: bioanalytiker, fysioterapeut og jordemoder. Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

VIA University College (VIA)

VIA accepterer sommersupplering til følgende uddannelser:

Byggetekniker, Bygningsingeniør, Bygningskonstruktør (Horsens og Holstebro), Civil Engineering, Climate and Supply Engineering, Eksportingeniør (Aarhus), Klima- og Forsyningsingeniør, Global Business Engineering (Aarhus og Horsens), Kort- & Landmålingstekniker, Markedsføringsøkonom, Maskiningeniør, Mechanical Engineering, Produktionsingeniør, Software Engineering, Softwareingeniør, Pædagog og Value Chain Management (DK) (Aarhus).

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademier - oversigt

Oplysningerne gælder for 2021.

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (cphbusiness)

Cphbusiness accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades sammen med ansøgningen på optagelse.dk efter følgende frister:

  • 15. marts kl. 12.00 for kvote 2-ansøgere
  • 5. juli kl. 12.00 for kvote 1-ansøgere

Erhvervsakademi Dania (dania)

Dania accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dania kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering.

Erhvervsakademi Midtvest (EAMV)

EAMV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

EASV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

EAAA accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Det er kun muligt at sommersupplere i et fag.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

KEA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på følgende uddannelser: pba i bygningskonstruktion, finans, økonomi og it samt på alle de erhvervsakademiske uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Zealand accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Hvis du er i gang med eller er tilmeldt et suppleringskursus, skal du angive det i din ansøgning og vedhæfte dokumentation for din tilmelding som bilag til din ansøgning. 

Du skal indsende prøvebeviserne inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Hvis du ikke er færdig med din supplering inden den 5. juli, skal du sende prøvebeviset til apply@zealand.dk. Zealand skal have dokumentationen hurtigst muligt og senest inden studiestart.

Øvrige uddannelsessteder - oversigt

Oplysningerne gælder for 2021.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

Arkitektskolen Aarhus har ikke sommersupplering.

Den frie Lærerskole

Den frie Lærerskole accepterer ikke sommersupplering.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding udbyder ikke uddannelser med specifikke adgangskrav.

Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi accepterer ikke sommersupplering.

Fredericia Maskinmesterskole

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere om mulighed for sommersupplering.

MARTEC

MARTEC accepterer sommersupplering. Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på Optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesterskolen København accepterer sommersupplering. Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på Optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Svendborg Internationael Maritime Academy (SIMAC)

SIMAC accepterer ikke sommersupplering.

Aarhus  Maskinmesterskole (aams)

Aarhus Maskinmesterskole accepterer sommersupplering. Dokumentation for tilmelding  til suppleringskurset skal uploades på Optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Økonomi

Du kan søge om SU til sommersupplering. Du kan dog kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden.

Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GS, og få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

GS-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 550 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.