Artikel

Sommersupplering

De fleste videregående uddannelser med specifikke adgangskrav accepterer sommersupplering. Sommersupplering er på fuld tid, og du kan nå at supplere ét fag og ét niveau.

Sommersupplering er en særlig form for gymnasial supplering (GS) med komprimerede forløb, der afsluttes inden studiestart og giver dig mulighed for at søge om betinget optagelse på en uddannelse, der accepterer sommersupplering.

Du kan generelt kun nå at supplere med ét fag og ét niveau, fx matematik fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Enkelte suppleringsfag omfatter dog flere niveauer.

Fold alle afsnit ud

Betinget optagelse

Hvis uddannelsen accepterer sommersupplering, søger du om betinget optagelse. Får du den 28. juli tilbudt en studieplads på uddannelsen, så er optagelsen betinget af, at du består din sommersupplering inden studiestart og sender eksamensbeviset til uddannelsesstedet.

Hvis du ikke består suppleringsfaget, eller du stopper undervejs, mister du den tilbudte studieplads. Det gør du også, hvis du ikke sender eksamensbeviset inden for den frist, som uddannelsesstedet har meldt ud.

Kun én studieplads

Du får maksimalt tilbudt én studieplads. Det er på den højeste af dine prioriteter, hvor der er plads. En betinget optagelse tæller som en plads. Du får du ikke tilbudt plads på en lavere prioritet, hvis du ikke består suppleringsfaget og mister studiepladsen.

Fagudbud og ansøgning

Det er ikke alle specifikke adgangskravsfag, der udbydes som sommersupplering. Udbuddet af fag er forskelligt rundt i landet. Du skal på forhånd sikre dig, om du kan sommersupplere i det fag, du mangler. Du kan se udbuddet af sommersuppleringsfag på koordinatorskolernes hjemmesider. 

Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet udbyder også sommerhold i matematik, fysik og kemi.

GS-koordinatorskoler

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli, men søg i god tid. Du finder ansøgningsskema på koordinatorskolernes hjemmesider. Nogle videregående uddannelser kræver, at du har dokumenteret optagelse på sommersuppleringen senest den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Mødepligt og fuldtidsundervisning

Undervisningen på sommersuppleringsfagene foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Undervisningen starter typisk kort tid efter kvote 1-fristen 5. juli, og der er eksamen i midt/slut august.

Sommersupplering er en del af gymnasial supplering (GS). Du kan kun tage det samme fag på samme niveau én gang. Hvis du stopper undervejs eller ikke består faget, kan du ikke tage det igen på GS-vilkår. I særlige tilfælde er der dog mulighed for dispensation.

Dokumentation

De forskellige uddannelsessteder har forskellige krav til dokumentation af deltagelse i sommersupplering. Nogle kræver blot, at sommersuppleringskurset er angivet på selve ansøgningen på optagelse.dk, mens andre kræver, at du uploader dokumentation for din tilmelding til sommersupplering på optagelse.dk senest 5. juli. Du kan se de enkelte uddannelsessteders praksis i oversigten nedenfor.

Din ansøgning risikerer at blive afvist, fordi du ikke opfylder adgangskravene, hvis uddannelsesstedet ikke ved at du skal supplere.

Frister for indsendelse af bevis

Når du har bestået sommersuppleringen, skal du indsende dit eksamensbevis (kopi) direkte til uddannelsesstedet. Du kan ikke bruge optagelse.dk.

Uddannelsesstederne har forskellige frister for indsendelse af eksamensbevis. Fristerne fremgår af deres hjemmesider. Hvis du ikke indsender eksamensbeviset, mister du din studieplads. 

Muligheder og betingelser på uddannelsesstederne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering i 2022. Husk også at læse om sommersupplering og betinget optag på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Universiteter - oversigt

Oplysningerne gælder for 2022.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS accepterer ikke sommersupplering.

Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere i op til to fag.

DTU udbyder selv fagene matematik, fysik og kemi - se oversigt over supplering på DTU's turbokurser.

DTU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest 5. juli kl. 12 informere DTU om, at du har tilmeldt dig. 

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Københavns Universitet (KU)

Københavns Universitet accepterer ikke sommersupplering.

Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

IT-Universitetet (ITU)

IT-Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

RUC kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest 15. marts kl. 12 (kvote 2) eller 5. juli kl. 12 (kvote 1) informere RUC om, at du har tilmeldt dig.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september via postbox.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan dog ikke sommersupplere for at opfylde et adgangskrav i form af et karakterkrav i en bestemt fagkombination. 

medicin, psykologi og klinisk biomekanik er det kun muligt at sommersupplere i ét fag og ét niveau, mens det på de resterende uddannelser er muligt at sommersupplere i to fag eller niveauer. Der er særlige regler for meddicin og klinisk biomekanik med vinterstart.  

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være uploadet på Optag SDU senest 31. august (sommerstart) og 31. januar (vinterstart).

Aalborg Universitet (AAU)

Aalborg Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Hvis du skal sommersupplere til adgangsbegrænsede uddannelser, vil du kun blive vurderet i kvote 1. Se uddannelser med adgangsbegrænsning på AAU's hjemmeside.

AAU udbyder selv sommerkurser i matematik, fysik og kemi. Holdene er åbne for ansøgere, der skal supplere for at blive optaget på en ingeniøruddannelse.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 1. september.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Du kan sommersupplere ét niveau i ét fag. Der er særlige regler for ansøgere til vinterstart på medicin og diplomingeniøruddannelser med vinterstart.

AU kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest den 5. juli kl 12 oplyse AU om, at du har tilmeldt dig.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal være indsendt senest 5. september (sommerstart) og 5. februar (vinterstart). 

  • Læs mere om betinget optagelse på www.au.dk.

Professionshøjskoler - oversigt

Oplysningerne gælder for 2022.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

DMJX accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til: jordemoder, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

  • Læs mere om betinget optagelse på www.kp.dk

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til: fysioterapeut og jordemoder.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Professionshøjskolen UCN

UCN accepterer sommersupplering på flere uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til: ergoterapeut, bioanalytiker, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, sygeplejerske, finansøkonom og finansbachelor.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. 00.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

University College Syddanmark (UC SYD)

Professionshøjskolen UC SYD accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til: bioanalytiker, fysioterapeut og jordemoder.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

VIA University College (VIA)

VIA accepterer sommersupplering til uddannelser med frit optag.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

  • Læs mere om betinget optagelse og se listen uddannelser med frit optag på www.via.dk

Erhvervsakademier - oversigt

Oplysningerne gælder for 2022.

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (cphbusiness)

Cphbusiness accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12 (kvote 2) eller 5. juli kl. 12 (kvote 1).

Erhvervsakademi Dania (Dania)

Dania accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dania kræver ikke dokumentation for tilmelding til sommersupplering, men du skal senest den 5. juli kl. 12 oplyse Dania om, at du har tilmeldt dig.

Erhvervsakademi Midtvest (EAMV)

EAMV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

EASV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

EAAA accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Det er kun muligt at sommersupplere i ét fag.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

KEA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Zealand accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Suppleringen skal være afsluttet og bestået inden studiestart, og eksamensbeviset skal hurtigst muligt og senest til studiestart være indsendt til apply@zealand.dk.

Øvrige uddannelsessteder - oversigt

Oplysningerne gælder for 2022.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

Arkitektskolen Aarhus har ikke uddannelser med specifikke adgangskrav, så sommersupplering er ikke relevant.

Den frie Lærerskole

Den frie Lærerskole accepterer ikke sommersupplering.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding har ikke uddannelser med specifikke adgangskrav, så sommersupplering er ikke relevant.

Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi accepterer ikke sommersupplering.

Fredericia Maskinmesterskole

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere om mulighed for sommersupplering.

MARTEC

MARTEC accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesterskolen København accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

SIMAC accepterer ikke sommersupplering.

Aarhus  Maskinmesterskole (aams)

Aarhus Maskinmesterskole accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Økonomi

Du kan søge om SU til sommersupplering. Læs mere i artiklen:

Dit forbrug af SU til sommersupplering har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

GS-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 550 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.