Lytter til vejledning
Artikel

Studieskift

Har du fortrudt dit valg af uddannelse eller uddannelsessted?

Måske vil du holde en pause, flytte til en anden by eller helt skifte uddannelse. 

Der findes overordnede regler for studieskift, overflytning og genindskrivning, men de enkelte uddannelsesinstitutioner fastlægger selv fremgangsmåden hos dem. Derfor skal du altid først kontakte en studievejleder eller studiekontoret på det uddannelsessted, du vil søge til.

Fold alle afsnit ud

Overflytning til anden uddannelseinstitution

Hvis du ønsker at søge overflytning fra en uddannelsesinstitution til samme uddannelse på en anden uddannelsesinstitution, kan du normalt tidligst søge om dette, når du har gennemført det første år og bestået de prøver, der svarer til første år på den institution, du ønsker at flytte til. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan det ansøgte universitet dog give dig dispensation fra kravet om, at første studie skal være overstået.

Du skal søge om administrativ indskrivning på uddannelsen, og det kræver, at der er ledige pladser på det studietrin, du skal begynde på. Beståede prøver kan ikke tages om, med mindre de er forældede i henhold til gældende studieordning.

Overflytningen sker efter den modtagende uddannelsesinstitutions regler. Du skal derfor altid kontakte studievejledningen dér. 

Du kan kun søge overflytning, hvis du går på en dansk uddannelsesinstituion og vil flytte til en anden dansk uddannelsesinstitution. Går du på en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal du søge optagelse på uddannelsen fra start.

 

Ønske om ny uddannelse

Finder du efter en periode ud af, at den uddannelse du er begyndt på, alligevel ikke er noget for dig, kan du søge optagelse på en anden uddannelse gennem Optagelse.dk på lige fod med alle andre ansøgere.

Du behøver ikke at framelde dig den uddannelse, du går på, inden du søger optagelse på den nye. Du kan følge uddannelsen, indtil du skal starte på den nye uddannelse. Du skal være frameldt inden studiestart på din nye uddannelse.

Hvis den uddannelse, du ønsker at skifte til, ligner den uddannelse, du vil forlade, kan du måske nøjes med at søge genindskrivning på uddannelsen. Det kræver, at du har bestået studieelementer, der svarer til den nye uddannelses første studieår.

Det kræver også, at der er ledige pladser på den ønskede uddannelse.

Kontakt studievejledningen/-kontoret om muligheden for administrativ indskrivning og tidsfrister.