Studier i udlandet
Artikel

Overvejer du et udlandsophold?

Der er gode faglige og sociale grunde til at tage på studieophold i udlandet. Du bliver bedre til sprog, møder nye venner, og du lærer en anden kultur og studieform at kende.

Et studieophold kan også give dig mulighed for at tage en faglig specialisering, som ikke findes i Danmark, og det kan være første skridt på vejen til et job i udlandet på et senere tidspunkt.

Du kan se Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefalinger omkring udlandsophold under COVID-19-restriktionerne under Spørgsmål og svar til studerende på ufm.dk.

Fold alle afsnit ud

Flere muligheder

Der er flere muligheder for at komme til at studere i udlandet.

En hel uddannelse i udlandet

Du kan vælge at tage ud på egen hånd og tage en hel uddannelse i udlandet. Rejser du til et andet land i Norden, kan du finde oplysninger om forholdene i de enkelte lande på www.norden.org.

Rejser du uden for Norden, kan du finde oplysninger om forholdene i de enkelte lande på gribverden.dk - her kan du også læse om de nordiske lande.  I en del lande vil du skulle betale studieafgift. Du kan søge om at få uddannelsen godkendt til SU, så du kan tage din SU med.

Læs mere på www.su.dk/udland/

Når du vælger at tage en hel uddannelse i udlandet, skal du selv sørge for kontakten til uddannelsesstedet: Undersøge adgangskrav, ansøge, finde bolig mm.

Studieophold i udlandet

Går du allerede på en videregående uddannelse, har du mulighed for at supplere din danske uddannelse med et ophold på et uddannelsessted i andet land.

Du kan bl.a. tage af sted som udvekslingsstuderende, hvor du rejser inden for rammerne af en udvekslingsaftale mellem din egen og den udenlandske uddannelsesinstitution.

Tager du på udveksling via et udvekslingsprogram, får du økonomisk støtte til dit ophold, og du skal ikke betale studieafgift. Opholdet kan desuden ofte indgå som en del af din danske uddannelse, så det ikke kommer til at forlænge din samlede studietid. Undersøg dog inden, om det forholder sig sådan.

Hvis du ved, hvor du gerne vil hen, kan du på www.gribverden.dk få informationer og praktiske oplysninger, som gælder for det land, du ønsker at rejse til.

Forberedelse

Et udlandsophold kræver en del forberedelse, og det er derfor en god ide at begynde at planlægge dit ophold i god tid, det vil som regel sige et års tid, inden du vil af sted.

Først og fremmest skal du have skrevet en ansøgning til den eller de uddannelsesinstitutioner, du ønsker at søge ind på. Ansøgningsproceduren afhænger dels af uddannelsesstedet, dels af om du tager af sted som udvekslingsstuderende eller på egen hånd. Mange steder er der, ligesom i Danmark, elektroniske ansøgningsportaler, mens der andre steder skal søges direkte til det enkelte uddannelsessted.

Vær i god tid med at ansøge

Uanset hvordan du vælger at tage af sted, bør du være i god tid med ansøgningen, så du har tid til at indsamle og oversætte dine eksamenspapirer. Ofte vil det også være nødvendigt at medsende dokumentation for sprogkundskaber samt anbefalinger fra fx undervisere på dit studium.

Du skal være opmærksom på, at der i mange tilfælde kun er én årlig ansøgningsfrist, og at ansøgningsfristen kan ligge tidligt på året.

Foruden selve ansøgningen er der en række andre forhold, som skal på plads, inden du tager af sted.

Ønsker du fx merit for dit studieophold, er det vigtigt, at du husker at få en forhåndsgodkendelse af de fag, du har valgt. Forhåndsgodkendelsen skal du søge om på dit danske uddannelsessted.

Sprogkundskaber

Det kan også være, at du har brug for at følge et sprogkursus, inden du tager af sted, eller at få dokumentation for dine sprogkundskaber. Der findes flere internationalt anerkendte sprogtest.

Læs mere om testene på www.gribverden.dk.

Dertil kommer praktiske forhold som økonomi, ansøgning om visum og opholdstilladelse, forsikring og bolig.

Praktisk information

Du kan få mere information om bl.a. ansøgningsprocedurer på dit uddannelsessted eller på det udenlandske uddannelsessted.

Opholdet

Det kan godt betale sig at ankomme i god tid til det sted, hvor du skal studere, især hvis du ikke allerede har fundet en bolig hjemmefra. I nogle byer kan det tage tid at finde et godt og billigt sted at bo.

Generelt er værelser og lejligheder dyrere i centrum end uden for. Det kan derfor i nogle tilfælde være en fordel at søge i udkanten af byen.

Det er dog vigtigt, at du ikke kommer til at bo alt for isoleret. Kig efter et sted med liv og med gode transportmuligheder. Prøv at finde ud af, om der findes et kvarter, hvor der bor mange studerende. Du kan evt. prøve at komme til at dele en lejlighed med andre studerende.

Læs mere om at finde bolig på www.gribverden.dk.

Når du har fundet et sted at bo, kan du begynde at se nærmere på byen og ordne praktiske ting i forbindelse med dit studie, fx købe bøger og tilmelde dig kurser.

Er du udvekslingsstuderende, kan du prøve at undersøge, om der er særlige introarrangementer for udvekslingsstuderende på dit uddannelsessted.

Endelig kan det være rart at få set sig om i byen og få styr på indkøbs- og transportmuligheder.

Ny kultur og nye mennesker

Et studieophold handler ikke kun om at studere og forbedre sig fagligt. Det handler også om at lære nye mennesker og en ny kultur at kende.

Der er mange ting, du selv kan gøre for at møde andre mennesker: Spring ud i at tale med dine medstuderende, bofæller og de lokale, dyrk bylivet og naturen, gå til fest i studenterforeningen, meld dig ind i en sportsklub, følg sprogundervisningen og brug sproget ude i byen.

Så er der gode chancer for, at du hurtigt falder til i dine nye omgivelser.

Inden du rejser hjem

Skal du have merit for dine fag, når du kommer hjem, er det vigtigt, at du husker at få dine eksamens- og kursusbeviser med hjem. Sammen med din forhåndsgodkendelse er de nemlig din garanti for, at du kan få opholdet godkendt som en del af dit studie. Tager du en hel uddannelse, er det vigtigt, at du udover dit eksamensbevis også sørger for at have information om studiet og dets indhold med dig - det kan du få brug for ved fx jobsøgning, eller hvis du ønsker at læse videre i Danmark på grundlag af din udenlandske uddannelse.

På dine beviser vil der stå et antal ECTS point, som viser omfanget af dine studier. ECTS pointsystemet er et fælles europæisk system, som gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende studier i et andet land.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Nordic Study Abroad Community er en non-profit organisation, hvis formål er at hjælpe studerende med en drøm om at læse i udlandet, til at nå deres mål.

Danish Students Abroad informerer karrieremuligheder og rådgiver om det at studere i udlandet: