Artikel

Optagelsestal for alle videregående uddannelser

Se en samlet oversigt over adgangskvotienter og andre optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Oversigten er en enkel måde at få overblik over optagelsen 2020. Du kan søge på en videregående uddannelse og få vist optagelsestal for alle de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelse. Du kan også få vist alle uddannelser på et bestemt uddannelsessted.

Se oversigten for studieoptaget 2020.

Ud over den samlede oversigt kan du i de enkelte uddannelsesartikler se adgangskvotienten for henholdsvis kvote 1 og standby.

Sådan læser du optagelsestallene

Under hver uddannelse findes tal og kommentarer i tre sideordnede kolonner: Optagne, Ansøgere og Adgangskvotient.

Under Optagne ser du, hvor mange der er blevet tilbudt en studieplads (både pladser i kvote 1 og kvote 2), samt hvor mange der blevet tilbudt en standby-plads. Sidstnævnte vil enten få tilbudt en ledig studieplads i år eller få tilsagn om optagelse næste år.

Under Ansøgere ser du det totale antal ansøgere og det antal, der har søgt uddannelsen som 1. prioritet. Det er både ansøgere i kvote 1 og kvote 2.

Under Adgangskvotienter kan du se, hvad adgangskvotienten blev i kvote 1 og standby. Adgangskvotienten er det tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

I denne kolonne vil også fremgå, hvis fx alle ansøgere er optaget, eller hvis uddannelsen er uden for kvotesystem. Disse kommentarer vises som forkortelser, og du kan nederst i oversigten se en forklaring på alle forkortelser.

Læs mere om adgangskvotienter i artiklen Optagelsesregler i kvote 1.

Liste over ledige pladser

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er en liste over årets ledige pladser. Vær opmærksom på, at listen er dynamisk og løbende bliver justeret af uddannelsesinstitutionerne.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over årets ledige pladser.

Læs om, hvordan du søger ledige pladser i artiklen Ledige pladser.

Vejledningsmuligheder

Hvis du har brug for vejledning, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.

Studieoptaget 2020

Se oversigten over årets optagelsestal.

Relaterede artikler