I tvivl om uddannelse
Vejledning

I tvivl om dit valg af videregående uddannelse?

Få hjælp til at komme videre

At vælge uddannelse er for fleste en svær og udfordrende proces. Der er mange spørgsmål og overvejelser, og valget kan opleves som stort og meget afgørende for din fremtid. 

Denne artikel svarer på nogle af de spørgsmål, som kan fylde, når du er i tvivl, og deler tip og konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med din afklaring.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Hvordan får jeg orden i mine tanker om valg?

Der findes ikke en facitliste til, hvordan du bedst strukturerer den proces, det er at vælge. 

Til gengæld har vi har vi 3 tips, som du kan støtte dig til:  

1. Fastlæg, hvad der er vigtigt for dig

Er det vigtigst, at du interesserer dig for uddannelsens indhold? Eller er det måske mere, hvad du kommer til at arbejde med, når du er færdig?

Husk at forholde dig til, hvad der er vigtigst for dig.

Det kunne fx være:  

 • Uddannelsens indhold
 • Job- eller videreuddannelsesmulighederne efter uddannelsen
 • Om uddannelsen tilbyder undervisning på den måde, du bedst lærer på
 • Uddannelsens forhold mellem teori og praksis
 • Hvor uddannelsen kan tages

UG-værktøjet Studievælgeren kan hjælpe dig med at få overblik over, hvad der er vigtigt for dig.

2. Find frem til uddannelser, du overvejer at søge

Måske har du allerede overvejet nogle konkrete uddannelser.

Hvis du er helt på bar bund, kan du læse mere i afsnittet ’Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge'?

3. Undersøg og sammenlign uddannelserne

Når du har fundet frem til, hvad der er vigtigt for dig, kan du undersøge, hvordan uddannelserne passer til det, der er vigtigt for dig.

Du kan du fx gøre ved at:

 • Læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedernes hjemmesider
 • Deltage i åbent hus-arrangementer, informationsmøder, messer, i studiepraktik eller ’Studerende for en dag’-arrangementer på uddannelsesstederne
 • Følge uddannelsesstedernes sociale medier

Du kan bruge UG-værktøjerne Studievælgeren og UddannelsesZoom til at sammenligne uddannelser.

Her kan du bl.a. sammenligne jobmuligheder, løn og studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet, undervisningen samt det faglige og sociale miljø.

Prøv et UG-værktøj

Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge

Der er flere ting, du kan gøre for at blive klogere på, hvad du skal vælge.

Brug din familie, dine venner og øvrige netværk

Begynd med at se dig om blandt familie, venner eller måske families eller venners venner. 

Har nogen et arbejde eller er i gang med en uddannelse, som du synes lyder interessant? Tal med dem om indholdet og hverdagen i jobbet eller på uddannelsen. 

Spørg også dem, der kender dig, om hvad, de mener, er dine styrker og svagheder.

Se dig omkring i samfundet

Hvem arbejder med noget, som du virkelig synes, er vigtigt eller spændende? Eller hvor kunne der være behov for det, som du er god til?   

Brug UG

Brug UG-værktøjerne til at blive klogere:  

 • Studievælgeren: Præsenterer bl.a. uddannelser baseret på dine interesser eller foretrukne type af uddannelse.
 • Adgangskortet: Viser hvilke uddannelser, du kan søge ind på med de fag og niveauer, du har fra din adgangsgivende eksamen. 
 • Jobkompasset : Peger dig i retning af mulige job – og dermed uddannelser – på baggrund af dine interesser. 
 • Uddannelseszoom: Sammenligner bl.a. jobmuligheder, løn og studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet, undervisning samt faglige og sociale miljø.

Du kan også læse om de forskellige typer af uddannelser, fx i afsnittet ’Hvilken type uddannelse passer til mig’, og om specifikke uddannelser på UG. 

Prøv et UG-værktøj

Hvilken type uddannelse passer til mig?

Når du skal vælge uddannelse, er det vigtigt at undersøge, hvilken uddannelsesform der passer dig bedst. 

Du kan blive klogere ved fx at stille dig selv følgende spørgsmål: 

 • Er det vigtigt med en fast struktur på dagen med forholdsvis mange skematimer, som jeg skal forberede mig til – eller trives jeg med selv at strukturere min dag og læsning?
 • Kan jeg lide at arbejde i grupper med projekter – eller foretrækker jeg at læse og forberede mig for mig selv?
 • Skal uddannelsen være teoretisk eller praksisrelateret? Eller en blanding af begge dele?

Bagefter kan du undersøge, om de uddannelser, du overvejer, har den vægtning, der passer bedst til dig. 

Det kan du fx bruge UG-værktøjerne Studievælgeren og UddannelsesZoom til. 

Uddannelsestyper 

Du kan også orientere dig inden for de forskellige uddannelsestyper, der findes: 

 • Erhvervsakademiuddannelser er professionsrettede, korte videregående uddannelser med skemalagt undervisning og praktik
 • Professionsbacheloruddannelser er mellemlange videregående uddannelser, som kombinerer teoretisk undervisning, der typisk er skemalagt, med praktik 
 • Universitetsuddannelser (den 3-årige bachelor og 2-årige kandidat) er lange videregående uddannelser, der i udgangspunktet er teoretiske og kræver, at du kan studere selvstændigt og er god til at strukturere din tid
 • Erhvervsuddannelser er praktiske uddannelser, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og oplæring på et lærested. Erhvervsuddannelser kræver ikke en gymnasial eksamen  

Læs mere

Læs mere om de enkelte uddannelsestyper og uddannelser:

Jeg har valgt et job, men ikke en uddannelse

Er du interesseret i et bestemt job, kan du med fordel tage udgangspunkt i artiklen om jobbet på UG. 

Søg for eksempel i søgefeltet på projektleder   . I jobartiklen kan du læse mere om jobbet og se, hvilke uddannelser  der kan føre til jobbet.

Hvis du ikke har en bestemt jobtitel, som du kan søge på, kan du tage udgangspunkt i UG-værktøjet Jobkompasset, der giver et overblik over jobmuligheder inden for en række forskellige interesseområder.

Prøv Jobkompasset

Hvordan hænger en uddannelse sammen med mit senere job?

For nogle uddannelser ligger jobbet lige for. Det gælder fx erhvervsuddannelser som smed og ernæringsassistent, erhvervsakademiuddannelser som finansøkonom og byggetekniker, professionsbacheloruddannelser som  lærer og jordemoder samt universitetsuddannelser som læge eller civilingeniør.

Du er selv med til at forme din vej  

Men mange uddannelser, især universitetsuddannelser, giver mulighed for flere jobtyper og jobfunktioner. Ligesom også typen af job, du har, kan udvikle sig på baggrund af de erfaringer, du får på arbejdsmarkedet.

Du kan også forme din retning undervejs i uddannelsen gennem dit valg af opgaver og projekter, eventuelle valgfag og i dit afsluttende bachelorprojekt eller speciale.

Læs mere

Du kan finde information om erhvervsområder og eksempler på mulige job, som den en uddannelse kan føre til, i UG’s artikler om de enkelte uddannelser.

Hvordan finder jeg ud af, hvad en uddannelse indeholder?

Du får et godt overblik på her på UddannelsesGuiden, der indeholder en kort og sammenlignelig beskrivelse af alle uddannelser i Danmark. 

Hvis du senere vil have mere nuanceret viden om en bestemt uddannelse – fx indhold, fag, undervisning, praktik, eksamener og lignende – så skal du ind på uddannelsesstedets hjemmeside. 

UG’s uddannelsesartikler linker til uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Studiepraktik

Studiepraktik er en god mulighed, hvis du ønsker at få en fornemmelse af studiemiljøet på en videregående uddannelse. Du får indblik i niveauet i uddannelsen, og hvordan studiet foregår. 

StudieInfo

StudieInfo er et online vejledningsarragement, som samler videregående uddannelsessteder fra hele landet virtuelt. Du kan få overblik over dine muligheder og møde vejledere og studerende fra uddannelsesstederne. 

Studerende for en dag 

Som studerende for en dag følger du en studerende gennem en almindelig dag på en uddannelse. Du er med den studerende til undervisning og andre aktiviteter, så du får en god fornemmelse af, hvordan hverdagen på uddannelsen ser ud. Ikke alle uddannelser tilbyder Studerende for en dag. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside. 

Åbent hus

Du kan også holde også øje med, hvornår uddannelsesstederne holder åbent hus.

Til åbent hus kan du få god information om uddannelserne. Fx indhold, faglige niveau, undervisningsform, læsemængde, muligheder for praktik og studieophold, og du kan møde undervisere og studerende.

Læs mere

Hjælper et sabbatår på min tvivl?

Mange vælger et sabbatår eller to for at blive mere afklarede i deres valg. Det er en fin idé, hvis du har et mål med din sabbat. Måske skal du bare væk fra bøgerne og prøve dig selv af i andre sammenhænge.

Men hvis du vælger at holde sabbat for at blive mere afklaret, skal du huske, at afklaringen ikke kommer af sig selv.

Vær derfor proaktiv, og planlæg din sabbat. Du kan fx overveje følgende: 

 • Kan du eventuelt få et arbejde inden for et område, hvor du overvejer at uddanne dig og på den måde prøve din interesse af? 
 • Kan et højskoleophold være med til at udvikle eller udfordre dine interesser? 
 • Kan du planlægge din sabbat, så der også bliver plads til at tage i studiepraktik, blive ’Studerende for en dag’, eller tage til åbent hus på en videregående uddannelse?
 • Undersøg også gerne på forhånd om nogle af de ting, du planlægger at lave i et eventuelt sabbatår, kan tælle med, hvis du søger i kvote 2.

Husk at stoppe op undervejs og overvej, hvad du lærer om dig selv. Skriv gerne dine tanker ned, så du får fastholdt dem og kan bruge dem aktivt i forhold til dit valg.

Læs mere

Hvor kan jeg få hjælp?

Du har forskellige muligheder for at få hjælp og inspiration til dit valg af studie:

 • Gå til oversigt over videregående uddannelser 
 • Gå til oversigt over erhvervsuddannelser 
 • Brug UGs værktøjer 

Individuel vejledning

Du kan også få individuel vejledning hos: 

eVejledning, der tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og digitale oplæg. eVejledning har åbent både dag, aften og weekend.

Studievalg Danmark, der tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer.

Læs mere

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.

Værktøjer til inspiration

Skal du vælge videregående uddannelse - se værktøjerne.

Digitalt oplæg - Bliv klar til kvote 2

Skal du søge i kvote 2? Er du i tvivl om hvordan du griber det an?

Tilmeld dig vores oplæg

Workshop om motiveret ansøgning

Deltag i workshop og kom godt i gang med din motiverede ansøgning til kvote 2.

Læs mere og tilmeld dig