Bøger i stak
Artikel

Faglige suppleringsmuligheder

Mange uddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive optaget på uddannelsen. Mangler du et fag eller et niveau, kan der være forskellige muligheder for supplering, afhængigt af din situation.

Du har mulighed for at supplere din eksamen med et eller flere fag. Du skal dog være klar over, at du ikke kan ændre på dit gymnasiale gennemsnit ved hjælp af suppleringsfag.

I de enkelte uddannelsesbeskrivelser kan du læse om eventuelle specifikke adgangskrav til den eller de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på.

Flere muligheder

Hvis du med din adgangsgivende eksamen ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du gøre noget aktivt. Der findes forskellige muligheder.

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

GSK er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen men mangler at opfylde et eller flere specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Læs mere i Gymnasial supplering (GSK).

En særlig form for gymnasial supplering kaldes sommersupplering. Før du sommersupplerer i et fag, skal du huske at tjekke, om den videregående uddannelse, du ønsker at blive optaget på, har betinget optagelse. Læs mere om sommersupplering og betinget optagelse.

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere (GIF)

Er du flygtning eller indvandrer med en gymnasial eksamen fra hjemlandet, der ikke er adgangsgivende i Danmark, kan du tage et gymnasialt indslusningsforløb, der varer et år. Læs mere i Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag kan også benyttes som supplering. Men hvis du i forvejen har afsluttet en gymnasial eksamen, kan du ikke søge om SU. Der er desuden deltagerbetaling. Læs mere i Hf-enkeltfag.

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Under adgangskursus til ingeniøruddannelserne udbydes der visse steder enkeltfag, som kan bruges som gymnasial supplering. Læs mere i Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Kort om hver enkelt suppleringsmulighed

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen men mangler at opfylde et eller flere specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Læs mere i Gymnasial supplering (GSK).

En særlig form for gymnasial supplering kaldes sommersupplering. Før du sommersupplerer i et fag, skal du huske at tjekke, om den videregående uddannelse, du ønsker at blive optaget på, har betinget optagelse. Læs mere om sommersupplering og betinget optagelse.

Er du flygtning eller indvandrer med en gymnasial eksamen fra hjemlandet, der ikke er adgangsgivende i Danmark, kan du tage et gymnasialt indslusningsforløb, der varer et år. Læs mere i Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Hf-enkeltfag kan også benyttes som supplering. Men hvis du i forvejen har afsluttet en gymnasial eksamen, kan du ikke søge om SU. Der er desuden deltagerbetaling. Læs mere i Hf-enkeltfag.

Under adgangskursus til ingeniøruddannelserne udbydes der visse steder enkeltfag, som kan bruges som gymnasial supplering. Læs mere i Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Flere eksamener i samme fag

Hvis du har aflagt eksamen i et fag på et bestemt niveau flere gange, fx både i din adgangsgivende eksamen og i forbindelse med supplering, kan du bruge en kombination af karaktererne fra begge eksamener som grundlag for at afgøre, om faget som helhed er bestået.

Dette kaldes karaktersampling. Det kan fx være en bestået skriftlig eksamen fra din adgangsgivende eksamen i kombination med en bestået mundtlig prøve i faget på et suppleringskursus.

Attestation fra dit uddannelsessted

Hvis du i din gymnasiale eksamen har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en samlet karakter under bestå-grænsen, kan du undersøge om skolen vil dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau. Det kaldes for en attestation og er en faglig vurdering, som skolens leder laver.

I vurderingen indgår dine standpunktskarakterer i faget, ligesom det er en betingelse, at du har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.

Hvis du får attestationen, så skal du huske at uploade den til dine ansøgninger på www.optagelse.dk.

Muligheden for at få udleveret en attestation gælder for elever, der har gennemført en stx, hhx eller htx og afsluttet denne i 2008 eller senere.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har aflagt eksamen i et bestemt fag, men på anden vis mener at have opnået tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering på et VUC center. Ved en positiv vurdering får du udstedt et kompetencebevis, der har samme status som et formelt eksamensbevis. Dette kompetencebevis skal du uploade på optagelse.dk og tilknytte de relevante ansøgninger.

Læs mere om individuel kompetencevurdering i Almene fag på avu og gymnasialt niveau.

Andre muligheder

Nogle ansøgningssteder tilbyder at lave en vurdering af faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav. Undersøg om denne mulighed på uddannelsesstedernes hjemmesider.

I modsætning til en Individuel Kompetencevurdering (IKV) er denne vurdering midlertidig og gælder kun for ansøgningen til det specifikke uddannelsessted.