Dansk som optagelseskrav
Artikel

Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser

Er du udlænding fra lande uden for Norden og søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du opfylde bestemte krav til danskkundskaber.

Det gælder dog ikke, hvis du søger en engelsksproget uddannelse.

Du skal kunne tale og skrive dansk og bestå det, der hedder Studieprøven i dansk. Derudover skal du opfylde de almindelige adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Karakterkrav

Alt efter hvilken uddannelse du søger ind på, kan der være forskellige krav til, hvilke karakterer du skal have bestået Studieprøven i dansk med.

Studieprøven består af fire dele: læseforståelse, lytteforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. På langt de fleste uddannelser er kravet, at du har bestået alle fire dele med karakteren 02, som er bestået efter 7-trins-skalaen.

Men på enkelte uddannelser er der krav om højere karakterer i et eller flere af fagene. I oversigten nedenfor kan du kun se kravene på de uddannelser, der har andre eller højere krav end karakteren 02 i Studieprøvens fire dele. I oversigten betyder fx kravet 4x7, at du skal have bestået alle fire dele med karakteren 7.

Hvis du ikke kan finde din uddannelse i oversigten, vil det generelt betyde, at du skal have bestået alle fire dele af Studieprøven med karakteren 02. Forhør dig også på universitetet om karakterkravene.

Læs mere om danskundervisning generelt på www.dedanskesprogcentre.dk.

Oversigt

Nedenfor kan du se karakterkravene på de uddannelser, der har andre eller højere krav end karakteren 02 i Studieprøvens fire dele.

Copenhagen Business School (CBS)

 • HA almen: 4x02 og dansk A 02
 • HA (it): 4x02 og dansk A 02
 • HA (mat): 4x02 og dansk A 02
 • HA (fil): 4x02 og dansk A 02
 • HA (psyk): 4x02 og dansk A 02
 • HA (kom.): 4x7 og dansk A 06
 • HA (jur.): 4x02 og dansk A 02
 • HA EB: 4x7 og dansk A 02
 • Engelsk og organisationskommunikation : 4x7 og dansk A 02
 • Interkulturel markedskommunikation: 4x7 og dansk A 02

Københavns Universitet (KU)

 • Medicin: 4x7
 • Odontologi (tandlæge): 4x7
 • Tandplejer: 4x7
 • Retorik: Danskprøve 3

IT-Universitetet (ITU)

 • Softwareudvikling: 3x02 + 7 i skriftlig fremstilling
 • Digitale medier og design: 3x02 + 7 i skriftlig fremstilling

Syddansk Universitet (SDU)

 • Medicin: 4x7

Aarhus Universitet (AU)

 • Fransk: 3x02 + 7 i skriftlig fremstilling
 • Medicin: 4x7
 • Odontologi (tandlæge): 4x7
 • Tandplejer: 4x7
 • Spansk: 3x02 + 7 i skriftlig fremstilling

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

 • Erhvervssproglige uddannelser: 4x7
 • Alle andre: 4x02

Danmarks Medie- og journalisthøjskole

 • Fri adgang til optagelsesprøven

Erhvervsakademiuddannelserne

 • De tekniske uddannelser: individuel vurdering

Uddannelser ved professionshøjskolerne

 • Individuel vurdering

Dansk tegnsprog og tolkning

 • 4x7 og Danskprøve 3 inden overbygningen

Danskkrav til nordiske ansøgere

På de dansksprogede universitetsuddannelser er dansk på A-niveau et specifikt adgangskrav. Universiteterne kan have forskellig praksis i forhold til dette adgangskrav. På de fleste universiteter kan sprogkravet opfyldes ved, at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau, men det er ikke tilfældet på alle universiteter.

Undersøg reglerne på universiteternes egne hjemmesider, hvor de fleste universiteter har en oversigt over de nordiske landes fagniveauer sammenlignet med de danske.

Læs evt. mere i Nordisk ansøger til videregående uddannelse i Danmark.