Artikel

Begrænsning af dobbeltuddannelse

OBS: Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse er under ændring som følge af årets finanslovsaftale. Aftalen indebærer, at uddannelsesloftet fjernes, og det forventes, at det fra sommeroptagelsen 2020 igen er muligt at tage mere end én videregående heltidsuddannelse på samme niveau. Nedenfor beskrives den nuværende ordning.

Hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse som eksempelvis uddannelsen til sygeplejerske, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse, på en erhvervsakademiuddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

Begrænsningen gælder i forhold til følgende uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannede kan ikke starte på en ny erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbachelorer og universitetsbachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan ikke starte på en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller på en erhvervsakademiuddannelse
  • Kandidater kan ikke starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse/erhvervskandidatuddannelse

Du kan som udgangspunkt ikke tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har – heller ikke, hvis der er ledige pladser. Der er dog visse muligheder for dispensation samt uddannelser, der er undtaget fra reglen.

Erhvervsuddannelser er eksempelvis ikke omfattet af de nye regler. Det betyder, at du kan søge optagelse på en erhvervsuddannelse, selv om du har en videregående uddannelse. Hvis du allerede har en erhvervsuddannelse, er dine muligheder for at tage en videregående uddannelse ikke ændret.

Fold alle afsnit ud

Videregående uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov

Hvis der inden for et særligt uddannelsesområde er mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan Uddannelses- og Forskningsministeriet bestemme, at en uddannelse inden for området ikke er omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. Hvilke uddannelser, det gælder, fremgår af ministeriets positivliste for optaget i 2019 og 2020.

Dispensation fra reglen

Det er muligt at søge dispensation til at tage mere end én videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau:

Hvis det er mere end 6 år siden, at du gennemførte din videregående uddannelse, vil du automatisk få dispensation for reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. Du skal ikke lave en dispensationsansøgning, men i stedet huske at uploade eksamensbevis fra den tidligere gennemførte videregående uddannelse på Optagelse.dk. Der skal være gået mindst 6 år fra datoen på eksamensbeviset til studiestartstidspunktet på den ansøgte uddannelse, for at du får dispensation.

Hvis det er under 6 år siden, at du gennemførte din videregående uddannelse, kan du søge om dispensation for reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse, hvis du opfylder mindst én af følgende betingelser:

  • Du kan af helbredsmæssige årsager ikke benytte din gennemførte videregående uddannelse på arbejdsmarkedet
  • Din gennemførte videregående uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet

Ønsker du at søge dispensation på baggrund af én af de to betingelser, skal du uploade din dispensationsansøgning på Optagelse.dk med relevant dokumentation.

Vil du vide mere om dine dispensationsmuligheder, skal du kontakte det/de uddannelsessteder, hvor du vil søge den nye videregående uddannelse.

Muligheder for at bygge ovenpå

Der er stadig mulighed for at bygge oven på visse uddannelser. Har du eksempelvis en erhvervsakademiuddannelse, kan du efterfølgende tage en hel professionsbacheloruddannelse såvel som en overbygningsuddannelse på 1½ år. Hvis du har en universitetsbachelor- eller en professionsbacheloruddannelse, kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Læs evt. mere om Valget af kandidatuddannelse.

Voksen- og efteruddannelse

Du kan ikke betale dig fra en ny videregående uddannelse på samme niveau i det ordinære uddannelsessystem. Men du har mulighed for at benytte udbuddet af videregående uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet som fx heltidsuddannelser udbudt som deltidsuddannelse eller uddannelser udbudt under reglerne for åben uddannelse samt akademi-, diplom- og masteruddannelser. Det er betalingsuddannelser.

Læs mere under Videre som voksen.

Videregående uddannelser uden for begrænsningen

Uddannelser inden for andre ministeriers område er er ikke omfattet af begrænsningen. Det gælder således de videregående uddannelser inden for Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Kulturministeriet, eksempelvis uddannelser inden for politiet, Forsvaret samt uddannelserne til billedkunstner, filmfotograf, musikpædagogik, skuespiller, teatertekniker m.fl. Det betyder med andre ord, at ansøgere med en uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet godt kan søge optagelse på uddannelser under fx Kulturministeriet eller Justitsministeriet.

Udenlandsk uddannelse: Ansøgere med en udenlandsk uddannelse ​er ikke omfattet af begrænsningen.

Andre undtagelser: Hvis man har afsluttet en uddannelse som kaospilot, bevægelsespædagog eller lærer fra den Frie Lærerskole, vil man ligeledes efterfølgende kunne optages på en videregående uddannelse. Disse uddannelser omfattes ikke af begrænsningen, da de kun er delvist statsfinansieret.

Ph.d.: Forskeruddannelsen (ph.d.) er ikke omfattet af begrænsning af dobbeltuddannelse.

Få mere at vide

Læs mere om aftalen.
Læs eventuelt mere om optagelse på videregående uddannelser generelt.

Liveoplæg: Få styr på din ansøgning i kvote2

Deltag i liveoplæg og bliv klar til at søge i kvote 2.

Hver mandag aften frem til den 24. februar.

Læs mere og tilmeld dig.