Artikel

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse er ophævet.

Folketinget har vedtaget en lov om at fjerne uddannelsesloftet fra sommeroptaget 2020 og frem. Det betyder, at der ikke længere er noget uddannelsesloft for ansøgere, der søger optagelse i kvote 2 den 15. marts 2020, og for ansøgere, der søger optagelse i kvote 1 den 5. juli 2020.

Hvis du allerede har en kandidatuddannelse, kan du således godt blive optaget på en ny videregående uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være ledige pladser på uddannelsen.

Få mere at vide

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.