Artikel

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er det generelt ikke længere muligt at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse som eksempelvis uddannelsen til sygeplejerske, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse, på en erhvervsakademiuddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

Begrænsningen gælder i forhold til følgende uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannede kan ikke starte på en ny erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbachelorer og universitetsbachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan ikke starte på en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller på en erhvervsakademiuddannelse
  • Kandidater kan ikke starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse

Du kan ikke tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har – heller ikke, hvis der er ledige pladser.
Bemærk: Erhvervsuddannelser er ikke omfattet af de nye regler. Det betyder, at du kan søge optagelse på en erhvervsuddannelse, selv om du har en videregående uddannelse. Hvis du allerede har en erhvervsuddannelse, er dine muligheder for at tage en videregående uddannelse ikke ændret.

Fold alle afsnit ud

Dispensation fra reglen

I særlige tilfælde vil det være muligt at søge dispensation om at tage mere end én videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau. Det gælder, hvis:

  • du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
  • du har en forældet videregående uddannelse, som du ikke har anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år

Hvis du skal vide mere om dine dispensationsmuligheder, skal du kontakte det/de uddannelsessteder, hvor du vil søge den nye videregående uddannelse.

Uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov

Hvis der inden for et særligt uddannelsesområde er mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan man også søge dispensation til at tage mere end én videregående uddannelse. Hvilke uddannelser, det gælder, fremgår af en positivliste.

Muligheder for at bygge ovenpå

Der er stadig mulighed for at bygge ovenpå visse uddannelser. Har du eksempelvis en erhvervsakademiuddannelse, kan du tage en overbygningsuddannelse på 1½ år. Hvis du har en universitetsbachelor- eller en professionsbacheloruddannelse, kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Læs mere om kandidatuddannelse.

Undtagelser som følge af tilsagn om standby-plads

Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Voksen- og efteruddannelse

Du kan ikke betale dig fra en ny videregående uddannelse på samme niveau i det ordinære uddannelsessystem. Men du har mulighed for at benytte udbuddet af videregående uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet som fx heltidsuddannelser udbudt som deltidsuddannelse eller uddannelser udbudt under reglerne for åben uddannelse samt akademi-, diplom- og masteruddannelser. Det er betalingsuddannelser.

Læs mere under Videre som voksen.

Videregående uddannelser uden for begrænsningen

Uddannelser inden for andre ministeriers område er er ikke omfattet af begrænsningen. Det gælder således de videregående uddannelser inden for Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Kulturministeriet, eksempelvis uddannelser inden for politiet, Forsvaret samt uddannelserne til billedkunstner, filmfotograf, musikpædagogik, skuespiller, teatertekniker m.fl.

Andre undtagelser: Hvis man har afsluttet en uddannelse som kaospilot, bevægelsespædagog eller lærer fra den Frie Lærerskole, vil man ligeledes efterfølgende kunne optages på en videregående uddannelse. Disse uddannelser omfattes ikke af begrænsningen, da de kun er delvist statsfinansieret.

Få mere at vide

Læs mere om aftalen.
Læs eventuelt mere om optagelse på videregående uddannelser generelt.