Ansøgning til videregående uddannelse
Artikel

Ansøgning til videregående uddannelse

Fra 1. februar kan du søge om optagelse til videregående uddannelser på optagelse.dk. Er du ansøger med NemID, kan du udfylde hele din ansøgning digitalt.

Du kan logge ind på www.optagelse.dk, lige så mange gange du vil. På den måde kan du lave dine ansøgninger i flere trin.

Det vigtigste er, at du digitalt har godkendt og underskrevet din ansøgning med NemID inden for de relevante ansøgningsfrister. Kvote 2-fristen er 15. marts kl. 12, mens kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12, hvis du har en dansk gymnasial eksamen.

For dig, der har en udenlandsk gymnasial eksamen, er kvote 1-fristen også 15. marts kl. 12.00.

Hvis du søger i kvote 2, skal du desuden se uddannelsesstedernes egne hjemmesider for at undersøge deres kvote 2-kriterier. Det skal du for at kunne vurdere, om det er relevant for dig at søge uddannelsen i kvote 2. Kvote 2-kriterierne kan være meget forskellige. Der kan eksempelvis være forskellige kvote 2-kriterier på den samme uddannelse forskellige steder i landet.

Fold alle afsnit ud

Inden du søger

Optagelse.dk er stedet, hvor du ansøger om optagelse på uddannelser, som du har besluttet dig for at søge. Optagelse.dk er ikke stedet, hvor du finder ud af, hvad du vil søge. Til det kan du i stedet bruge UddannelsesGuiden, hvor du bl.a. kan finde inspirationsværktøjer som Adgangskortet og Studievælgeren samt artikler om alle videregående uddannelser.

I uddannelsesartiklerne kan du endvidere undersøge adgangskrav til uddannelserne og tjekke adgangskvotienterne i kvote 1 fra sidste optagelse. Du kan bruge UddannelsesZoom til at sammenligne uddannelserne i forhold til fx løn, ledighed og frafald.

Bemærk: På temasiden om optagelse på videregående uddannelser kan du finde artikler om, hvordan optagelsessystemet fungerer og her læse om kvote 1, kvote 2, muligheden for standby og supplering, samt betydningen af at du prioriterer dine ansøgninger.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dette, så din ansøgning bliver så kvalificeret som muligt.

Når du har søgt

Du kan søge op til 8 videregående uddannelser. Det er afgørende, hvordan du prioriterer dine ansøgninger, da du højest kan blive tilbudt én studie- eller standby-plads. Læs mere om prioritering.

En uddannelse er søgt, når du har godkendt og underskrevet din ansøgning med NemID.

Omprioritering eller annullering

Du kan omprioritere helt frem til 5. juli kl. 12.00. Det gælder også for ansøgninger, som du har godkendt og underskrevet. Du kan med andre ord godt give en uddannelse, som du fx har søgt i kvote 2, en ny placering i prioriteringsrækkefølgen efter den 15. marts.

Hvis du fortryder en uddannelse, du har søgt, kan du annullere din ansøgning på optagelse.dk helt frem til 5. juli kl. 12.00.

Du kan imidlertid ikke ændre i selve ansøgningen, når du har godkendt og underskrevet den. Hvis du har rettelser til din ansøgning, skal du kontakte uddannelsesstedet direkte for at høre, om det er muligt at få rettet i den.

Bilag

Det er muligt at uploade og tilknytte bilag til en ansøgning, som du allerede har godkendt og underskrevet. Det gør du under fanen “bilag” på optagelse.dk.

Der kan være stor forskel på, hvornår uddannelsesstederne senest vil modtage bilag. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer det enkelte uddannelsessteds frister for upload af bilag. Det gør du på uddannelsesstedets hjemmeside.

Det er dit eget ansvar, at alle krævede bilag er uploadede og tilknyttede din ansøgning inden for fristerne.

Student i år

Hvis du først afslutter din gymnasiale eksamen i år, og du kun vil søge en videregående uddannelse i kvote 1, kan du med fordel vente med at underskrive din kvote 1-ansøgning på optagelse.dk, til du har fået dit endelige eksamensbevis.

Hvis du vil søge en uddannelse i kvote 2, kan du godt gøre det, men dit eksamensbevis ligger af gode grunde ikke på optagelse.dk, når du underskriver din ansøgning. Det vil så kræve, at du inden den 5. juli kl. 12.00 logger dig ind på optagelse.dk igen og tjekker for nye eksamensbeviser efter din afsluttende eksamen. Dit eksamensresultat vil ikke fremgå af selve din ansøgning, men uddannelsesstedet kan se det på eksamensbeviset, som de får som nyt bilag, når du har godkendt det.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Læs om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Vejledning

Har du brug for personlig vejledning i forhold til dit uddannelsesvalg, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.

eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend.  Her kan du også deltage i digitale oplæg omkring ansøgning og optagelse gennem såvel kvote 1 som kvote 2.

I de syv Studievalgcentre i Danmark har du mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt og deltage i workshops sammen med andre, der skal vælge uddannelse.