Bonusordninger
Artikel

Bonusordninger

Du kan få justeret karaktergennemsnittet for din gymnasiale eksamen, hvis du opfylder du særlige betingelser.

Der kan være mulighed for justering både ved tidlig studiestart og ved ekstra fag på A-niveau.

Det er ikke dig selv, som skal justere gennemsnittet. Det gør uddannelsesinstitutionen, når de har modtaget din ansøgning.

Fold alle afsnit ud

Hurtigstartsbonus - afskaffet fra 2020

Hurtigstartsbonussen afskaffes fra 2020. Det betyder, at hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse i 2020, har du ikke længere mulighed for at få hurtigstartsbonus.

Hvis du dog i 2019 har søgt optagelse på en uddannelse med vinterstart 2020, har du mulighed for at få hurtigstartsbonus.

Muligheden for hurtigstartsbonus betød, at du frem til og med optagelsen 2019 som ansøger til en videregående uddannelse kunne få ganget dit karaktergennemsnit med 1,08, hvis du søgte optagelse i kvote 1 med en adgangsgivende eksamen, der senest var afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret.

Hurtigstart og SU

Hvis du er startet på din første videregående uddannelse senest to år efter din adgangsgivende eksamen, har du under særlige omstændigheder mulighed for at få 12 ekstra SU-klip i klippekortet til din videregående uddannelse. Læs mere studieaktivitet på videregående uddannelse på www.su.dk.

Ekstra fag på A-niveau (bonus A)

Hvis du har valgt et ekstra fag på A-niveau ud over de krævede på din gymnasiale uddannelse, får du automatisk justeret dit karaktergennemsnit. Dvs. at det bliver skrevet ind på dit eksamensbevis.

Et ekstra fag på A-niveau giver en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06.

I artiklerne om de enkelte gymnasiale uddannelser kan du se, hvor mange fag på A-niveau du skal have som minimum.

Eux: På eux får du 1,03 eller 1,06 i A-bonus afhængigt af, om du har et eller to A-fag ud over det obligatoriske antal. Reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse afgør, om ét ekstra fag på A-niveau betyder, at du samlet skal have 2 eller 3 fag på A-niveau.

International Baccalaureate (IB): Ansøgere med en International Baccalaureate (IB) kan ikke opnå bonus for ekstra A-niveaufag; muligheden for bonus A gælder kun for elever med en dansk gymnasial uddannelse. Det samme gælder ansøgere med en hf-eksamen samlet af enkeltfag; disse ansøgere har heller ikke mulighed for at opnå bonus A.

Bemærk - ændring fra 2020: Hvis du i 2020 færdiggør en htx efter den nye ordning, skal du gennemføre fem fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 og gennemføre seks eller flere fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,06.

Du er typisk på den nye ordning, hvis du er startet på htx efter 1. august 2017.

SU-klippekortet

Begynder du senest to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, vil du have 12 ekstra klip udover det antal, som uddannelsen er normeret til. Det er det samme antal, som gives efter de gamle regler.

Begynder du senere end de to år efter, vil du ikke have de 12 ekstra klip, men du vil have mulighed for at optage et ekstra slutlån i op til 12 måneder ud over de 12 slutlånsrater, alle studerende har mulighed for at låne.

Få mere at vide

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte eVejledning eller en vejleder ved Studievalg.