Bonusordninger
Artikel

Bonusordning

Mulighed for justering af karaktergennemsnit.

Du kan få justeret karaktergennemsnittet for din gymnasiale eksamen, hvis du har et ekstra fag på A-niveau.

Fold alle afsnit ud

Ekstra fag på A-niveau (bonus A)

Hvis du har valgt ekstra fag på A-niveau ud over de krævede på din gymnasiale uddannelse, får du automatisk justeret dit karaktergennemsnit. Dvs. at det bliver skrevet ind på dit eksamensbevis.

Som udgangspunkt giver et ekstra fag på A-niveau en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06.

Særligt for htx

Hvis du har færdiggjort en htx efter den nye ordning i 2020 eller senere, skal du gennemføre to ekstra fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 og gennemføre mindst tre ekstra fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,06. 

Obligatoriske fag på A-niveau

I artiklerne om de enkelte gymnasiale uddannelser kan du se, hvor mange fag på A-niveau du skal have som minimum.

Eux

På eux får du 1,03 eller 1,06 i A-bonus afhængigt af, om du har et eller to A-fag ud over det obligatoriske antal. Reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse afgør, om ét ekstra fag på A-niveau betyder, at du samlet skal have 2 eller 3 fag på A-niveau.

Undtagelser

Muligheden for bonus A gælder kun for elever med en dansk gymnasial uddannelse. Det betyder, at ansøgere med nedenstående uddannelser ikke kan opnå bonus for ekstra A-niveaufag:

  • International Baccalaureate (IB)
  • Hf-eksamen samlet af enkeltfag

Få mere at vide

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte eVejledning eller en vejleder ved Studievalg.