Frequently Asked Questions
Artikel

Ansøgning om optagelse - hvor, hvordan og hvornår

Se svar på de mest almindelige spørgsmål.

Nedenfor kan du se svar på de spørgsmål, der typisk opstår, når man skal i gang med at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Hvor og hvordan søger jeg om optagelse?

Hvis du ønsker at søge ind på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller et universitet, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk.

På hjemmesiden viden.stil.dk kan du læse om, hvordan du udfylder din ansøgning.

Læs mere

Hvornår er der ansøgningsfrist?

De almindelige ansøgningsfrister er den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1, og den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2.

Søg inden den 5. juli, når du:

 • har en dansk gymnasial eksamen og skal vurderes på baggrund af dit karaktergennemsnit

Søg inden den 15. marts, når du:

 • har brug for at blive vurderet på andet end blot dit gymnasiale karaktergennemsnit
 • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
 • har været optaget på den samme uddannelse tidligere, men ikke har bestået første studieår. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet (genoptagelse)
 • søger en uddannelse, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
 • søger dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit 

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Genindskrivningsreglerne gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

International gymnasial eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, vil du blive vurderet i kvote 1, men du skal stadig søge senest 15. marts, kl. 12.00. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark og for nordiske ansøgere.

Overhold ansøgningsfristen

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Hvornår er Optagelse.dk åben?

Optagelse.dk er åben for ansøgning til de videregående uddannelser fra den 1. februar og til kvote 1-ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.

Ved ansøgningsfristen til kvote 2, den 15. marts kl. 12.00, lukkes Optagelse.dk kortvarigt, hvorefter der åbnes for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen, der kun ønsker at søge optagelse i kvote 1.

Søger du i løbet af efteråret en uddannelse med vinterstart, sker det ikke via Optagelse.dk, men via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Jeg bliver student i år, hvornår skal jeg søge kvote 1?

Du kan søge i kvote 1 før eller efter, at du har bestået din samlede gymnasiale eksamen. 

Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet din ansøgning. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt. Du kan se dit karaktergennemsnit i ansøgningen og tjekke dit eksamensbevis med det samme, hvis du søger efter, du har fået dit eksamensbevis.

Søger du før du har fået dit eksamensbevis, skal du inden 5. juli logge ind på ansøgningen og tjekke om dit bevis er korrekt.

På Viden.stil.dk kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du søger, inden du er færdig med din gymnasiale eksamen.

Læs mere

Student i år - hvordan får jeg eksamensbeviset med i min ansøgning? (viden.stil.dk)

Må jeg søge ny uddannelse, mens jeg er optaget på en anden?

Ja, det må du gerne. Du må dog ikke være indskrevet på to videregående uddannelser på en gang. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ud af din nuværende uddannelse, hvis du får tilbudt og siger ja tak til en ny studieplads. Udmeldelsen skal ske senest til studiestart på den nye uddannelse.

Du skal i din ansøgning angive, at du er optaget på en videregående uddannelse. Du skal også angive, hvor mange ECTS-point, du forventer at have bestået inden studiestart på den nye uddannelse.

Genoptagelse og genindskrivning

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger samme uddannelse et andet sted i landet og ikke har bestået første år af samme eller tilsvarende uddannelse, så skal du søge genoptagelse.

Hvis du har bestået første år af samme eller tilsvarende uddannelse, så skal du søge om genindskrivning direkte til uddannelsesstedet.

Fristen for at søge om genoptagelse er 15. marts. Fristen for genindskrivning kan være endnu tidligere.

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser

Hvornår skal jeg søge vinterstart?

Mange uddannelser har vinterstart. I de fleste tilfælde skal du ansøge via Optagelse.dk med ansøgningsfrist den 15. marts i kvote 2 og den 5. juli i kvote 1 - også selvom du søger vinterstart.

Hvis der er ledige pladser til vinterstart efter den 26. juli, kan du søge direkte til uddannelsesstederne. Der er forskellige ansøgningsfrister på de forskellige uddannelsessteder - tjek på deres hjemmesider.

Særskilt vinteroptag

Enkelte uddannelsessteder har særskilt vinteroptag. Her søger du direkte til uddannelsesstederne ligesom ved ledige pladser. Ansøgningsfristen for vinteroptag fastsættes af uddannelsesstederne, men den ligger typisk mellem oktober og december. Tjek på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Jeg er fra et andet nordisk land, hvordan søger jeg ind?

Du kan søge videregående uddannelser på lige fod med danske ansøgere - det vil sige, at du kan vurderes både i kvote 1 og kvote 2. Der er dog en række forhold, som du skal være særligt opmærksom på.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er ansøgningsfristen altid 15. marts kl. 12. 

Som udenlandsk ansøger uden CPR-nummer og MitID skal du gøre følgende:

 • Indtaste oplysninger om dig selv og din adgangsgivende eksamen på Optagelse.dk
 • Uploade bevis for din adgangsgivende eksamen
 • Printe og underskrive en underskriftside, når du har udfyldt dine ansøgninger
 • Sende underskriftsiden til uddannelsesstedet

Læs mere

Hvorfor skal jeg prioritere mine ansøgninger?

Optagelsessystemet fungerer sådan, at du højst får tilbudt én studieplads eller én standby-plads på den højest mulige af dine prioriteter. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer dine ansøgninger med den uddannelse, du helst vil optages på, som førsteprioritet og sætter de andre uddannelsesønsker ind i prioriteret rækkefølge derefter.

Du skal ikke prioritere efter, hvor du tænker, at det er lettest at blive optaget. 

Læs mere

Prioritering

Kan jeg ændre i mine prioriteringer?

Du kan ændre din prioriteringsrækkefølge på Optagelse.dk indtil ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00. Det gælder uanset, om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Efter den 5. juli kl. 12 kan du hverken ændre i din prioriteringsrækkefølge eller slette dine ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du i tide ser dine ansøgninger igennem og sikrer, at det er de rette uddannelser, du har søgt, og at de er prioriteret i den rigtige rækkefølge.

Læs mere

Hvad er standby?

Standby er en form for venteliste. Du kan søge en standby-plads samtidig med, at du søger en almindelig studieplads. Hvis dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen ikke helt rækker til at blive direkte optaget, kan du måske få en standby-plads.

Din standby-plads kan betyde, at du får tildelt en plads fra ventelisten samme år, som du har søgt, hvis én eller flere af de optagne ansøgere takker nej til deres studieplads.

Får du ikke en plads fra ventelisten, er du garanteret en plads på uddannelsen året efter. Du får et tilsagn, som du skal uploade til din ansøgning, når du søger igen.

Læs mere

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Hvad skal jeg overveje, før jeg søger standby?

Med standby-ordningen kan du forøge dine chancer for at blive optaget på en bestemt uddannelse, men du skal være villig til måske først at starte året efter.

Får du tilbudt en standby-plads, betyder det nemlig, at du ikke får tilbudt en lavere prioriteret uddannelse, selvom du kunne være blevet optaget på den i år.

Når du markerer, at du ønsker at søge en standby-plads (som er en plads på venteliste), bliver det først vurderet, om du kan optages via kvote 1 eller kvote 2. Hvis ikke du kan det, vurderes det, om du kan blive tilbudt en standby-plads. Får du tilbudt en standby-plads, kan det betyde, at du først kommer i gang med uddannelsen næste år.

Dine muligheder for at starte allerede i år afhænger af, hvor højt du står på listen, og om nogen takker nej til deres tilbudte studieplads. 

Læs mere

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.