Videnscenter artikel

STX: Studie- og karrierelæringsspil til en række fag

Center for Undervisningsmidler og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udviklet en række fagspecifikke karrierelæringsspil til gymnasieskolen, der centrerer sig om fagenes anvendelse uden for skolen, fagenes betydning for samfundet og ikke mindst for uddannelse og karriere.

Spillene skal give eleverne viden om de enkelte fags studieforberedende formål og få dem til at reflektere over fagets anvendelse i bredere sammenhæng, herunder uddannelse og karriere.

Spillene berører en lang række samfundsrelevante og fremtidsrettede temaer, der varierer meget alt efter, hvilket fag, det drejer sig om. 

De fag, der er udviklet spil til, er: biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, historie, idræt, informatik, kemi, matematik, samfundsfag, tysk, naturgeografi, oldtidskundskab, retorik og musik. 

Spillene kan downloades gratis her (i bunden af siden)