Mand i labyrint
Videnscenter artikel

Det 21. århundredes arbejdsmarked: Tilrettelæggelse af vejledningen i globaliseringens og den 4. industrielle revolutions kontekst

Brian Hansen, DUEK-afgangsprojekt fra Absalon, 2017

DUEK-afgangsprojekt: Bæredygtig vejledning - mennesker i balance i en kompleks verden

Din praksis - hvor arbejder du og hvilken målgruppe vejleder du? Hvilke vejledningssøgende handler dit projekt om?

Jeg arbejdede i 2017 hos et rekrutteringsbureau, hvor en del af jobbet også omhandlede karrierevejledning. Den gang, som i dag, oplever jeg en stigende usikkerhed blandt vejledningssøgende i forhold til at træffe kvalificerede valg på et fremtidigt arbejdsmarked, ingen kender. 

Problemformulering

Hvilken betydning kan globaliseringen og den teknologiske udvikling få for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede og hvilke konsekvenser kan dette have for vejledningens tilrettelæggelse?

Hvordan kan vejledningen bidrage til, at man, som menneske, kan leve et bæredygtigt værdibaseret liv og være i balance med sig selv i et moderne samfund?

Projektets vigtigste teorier

  • John Krumlotz - Planned happenstanance - An optimistic outlook can help turn serendipity into opportunity Jim Bright
  • Chaos Theory of Careers

Find flere DUEK- og masterprojekter