Videnscenter artikel

”I virkeligheden bare telefonsamtaler med billede på”

Cphbusiness har fået gode erfaringer med at lave åben vejledning på Zoom. Én gang om ugen i et fast tidsrum på to timer, kan både potentielle studerende og interne studerende tjekke ind i et Zoom-rum, hvor der sidder en vejleder klar til at give personlig individuel vejledning.

Af: Benedicte Balle Hansen, 2023

Venteværelse til vejledningssøgende

Vejlederne på Cphbusiness skiftes til at have pop up-vejledningen, hvor alle studerende og eksterne kan stille spørgsmål eller blive hjulpet, hvis studielivet viser udfordringer på den ene eller anden måde.

Konkret foregår pop up-vejledningen på den måde, at de studerende bruger et Zoomlink, som ligger fast på Cphbusiness’ hjemmeside. Herfra kommer de studerende ind i et ”venteværelse”, hvor de venter til vejlederen er ledig og åbner for den næste vejledning. Teamleder for vejledningen på Cphbusiness, Pernille Bergmann, fortæller at både de unge og vejlederne er glade for pop up-vejledningen.

Øget tilgængelighed

Især er de unge glade for tilgængeligheden, fleksibiliteten og det uforpligtende. De kan sidde derhjemme og få vejledning, hvilket kan være særlig rart, hvis man synes at det er lidt følsomt at få vejledning. Det er der stadig en del, der synes. Herudover kan Pernille Bergmann mærke, at de vejledningssøgende er glade for, der er en der lytter, spørger ind og er nærværende, og de kan komme af med det som fylder.

En anden fordel ved denne vejledningsform er, at tilgængeligheden for de ordblinde er blevet større. Nu behøver ordblinde ikke længere skrive en lang mail og forklare sig. Så alt i alt er det overordnede formål med pop up-vejledningen opnået, nemlig at udvide vejledningspaletten og hermed tilgængeligheden, forklarer Pernille Bergmann.

Fra informationsvejledning til svære personlige samtaler

I pop up-vejledningen er det hele vejledningsspektret vejlederne møder. Potentielle ansøgere kommer typisk op til en ansøgningsfrist og fylder ca. 20 % af samtalerne. De spørger primært til noget omkring adgangskrav, spørgsmål til den enkelte uddannelse og optag. De studerende har også de enkle spørgsmål som ”Hvor finder jeg min eksamensoversigt?” og ”Hvad er reglerne for orlov?”, men her fylder de tungere vejledninger også. Det kan være vejledning om udfordringer i studiegruppen,  eller  at man lige er dumpet samme eksamen tredje gang. Her prøver Zoom-vejlederen at tage en generel snak om emnet, og henviser samtidig ofte til den vejleder, som sidder på den uddannelse, hvor den studerende hører til. Det er rart for vejlederen på uddannelsen at have den tætte kontakt med de studerende. Det er altså ikke pga. mediet, at de studerende bliver henvist, forklarer Pernille Bergmann. De studerende kan også blive henvist videre til en underviser eller til en af psykologerne fra Studenterrådgivningen, som er tilknyttet Cphbusiness.

Svært at slippe en grædende studerende på Zoom

Pernille Bergmann siger om Zoom-vejledningerne ”I virkeligheden bare telefonsamtaler med billede på”. Men der er dog nogle forskelle til den fysiske vejledning. Den største forskel på at vejlede på Zoom og fysisk er ”den der relationsting”, som Pernille Bergmann udtrykker det. Hun uddyber, at det er ok, at relationen ikke er speciel dyb, hvis det handler om en eksamensdato, men når vejledningen handler om følsomme ting, sker der noget på Zoom, som er anderledes end ved den fysiske vejledning. Fx oplever hun, at de studerende tit sidder og flakker med blikket, når samtalen bliver udfordrende. Det gør de ikke, hvis de sidder i hendes sofa. Mediet betyder også, at det kan være svært at fornemme den vejledningssøgende, da en del kropssprog går tabt, hvilket gør det sværere af ”aflæse” den vejledningssøgende.

Pernille fortæller videre, at hun synes, at det især er til informationsspørgsmålene, konceptet egner sig godt. Det kan blive sværere, der hvor vejledningen drejer sig om mere personlige forhold, og hvor vejledte måske bliver ked af det. Pernille uddyber: ”Hvis de bliver kede af det, så er det lidt et distancerende medie. Ikke fordi vi sidder og krammer dem, hvis de kommer ind til os fysisk, men det er svært at slippe en, der er ked af det på Zoom. Så er det lettere at have dem fysisk, hvor man bedre fornemmer, hvornår de er klar til at blive sendt ud ad døren”. Dog vil man som vejleder typisk ikke gøre noget anderledes i forhold til den fysiske vejledning. Pernille Bergmann analyserer sig frem til, at det nok mest er en generationsting at have den følelse: ”Jeg tror i virkeligheden, at det egentligt mest er os vejledere, der synes, at det er svært med fx at skulle slippe dem på Zoom, hvis de er kede af det. Jeg tror ikke, at de helt selv tænker over, om det er fysisk eller på Zoom.”

Fakta

Zoom-vejledningen er individuel vejledning, som er åben hver onsdag 10-12. Den bliver bemandet på skift af 7 vejledere. Der er typisk 4-5 vejledningssøgende inde pr. gang. Flest op til ansøgningsfristerne, og nogle gange ingen. Det er op til den vejledningssøgende om vejledningen skal være anonym. Vejlederen har altid kamera på, men det er op til de vejledningssøgende om de vil, de fleste har. 

Cphbusiness har fysiske studievejledninger på alle deres uddannelsesafdelinger, bortset fra afdelingen på Bornholm.

 

Flere artikler om vejledning på digitale platforme