Virksomheder som løftestang for at få unge i uddannelse

Virksomhedspraktik, brobygningsprojekter og lignende tiltag, hvor unge uden for uddannelsessystemet får mulighed for at få erfaringer med at være en del af en arbejdsplads, har en stærk positiv effekt på lysten til at uddanne sig.

En ny undersøgelse foretaget af KORA viser at det virker, når kommuner samarbejder med erhvervslivet om at få flere unge i uddannelse og komme i gang på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser desuden, at virksomhederne spiller en meget aktiv rolle, og at de generelt er villige til at samarbejde med kommunerne om indsatser for de unge.

Ifølge seniorprojektleder Rasmus Wittek-Holmberg fra KORA, så har praktikophold på rigtige virksomheder en motiverende effekt for mange af de unge, som bliver mere afklarede omkring egne interesser. Han peger endvidere på, at det kan være en god idé at tilbyde virksomhedspraktik til de 15-17 årige. Det er der ikke mange kommuner, der gør i dag, men vores analyse peger på, at det kan have en rigtig god virkning, siger han.

Kora.dk, 10. februar 2017, Virksomheder spiller vigtig rolle i at få unge til at uddanne sig