UU Danmark bliver ny enhed i KL

1. januar 2020 etablerer Kommunernes Landsforening (KL) ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’ (EUK), som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.

Efter at loven om den kommunale ungeindsats trådte i kraft tidligere i år, er alle landets kommuner forpligtet på at oprette kommunale ungeindsatser. Ungeindsatserne skal sikre sammenhæng for de enkelte unge mellem 15 og 25 år på tværs af i uddannelse, beskæftigelse og sociale indsatser.

Den nye lov betyder, at UU-centres fælles lederforening UU DANMARK lukker ved udgangen af 2019.

UUdanmark.dk, 22. november, UU Danmark bliver ny enhed i KL