Videnscenter artikel

Tre anbefalinger til arbejdet med unge uden job og uddannelse

Cirka 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i job eller uddannelse. Videnshuset Cabi har udarbejdet konkrete anbefalinger og samlet eksempler på vellykkede praksistiltag til professionelle, der arbejder med målgruppen.

Cabi har tre overordnede anbefalinger:  

#1 Inddrag virksomhederne

Det kan være motiverende for unge at komme ud og gøre en forskel i en konkret virkelighed, hvor deres kompetencer og indsats værdsættes. Ud over at få succesoplevelser og give anledning til at opdage og udvikle nye kompetencer og interesser, kan et virksomhedsforløb også give de unge et billede af arbejdsmarkedet og de uddannelser, der kan give job i branchen.

Eksempel fra praksis: I projektet Klar til Start lykkes det otte ud af ti borgerne med autisme at få et job i en virksomhed, når de har gennemført et oplæringsforløb. Læs om Klar til Start

#2 Involver de unge i processen – og tro på dem

Tag udgangspunkt i de unges egne erfaringer og ønsker og tro på, at den unge kan lykkes. Forskning viser, at jobcentermedarbejderens tro på, at borgeren vil få succes med sine planer, er afgørende for, om indsatsen lykkes. Det viser Væksthusets Forskningscenters projekt ”Troen på borgernes jobchance”.

# 3 Gør indsatsen sammenhængende

En gennemgående kontaktperson skaber tryghed og kontinuitet i overgange mellem uddannelser, skoler og jobs. Nogle gange er det ikke nødvendigt med mere end et telefonnummer til kontaktpersonen, som den unge kan bruge i tilspidsede situationer. Andre har brug for opfølgende møder efter afslutningen af et tilbud.   

Find Cabis ungeanbefalinger her