Tjekliste: Sådan bliver flere unge uddannelsesparate

I forlængelse af en undersøgelse af skolernes første erfaringer med uddannelsesparathedsvurdering er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fremkommet med en række opmærksomshedpunkter til det videre arbejde på skolerne.

I April offentliggjorde Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, en undersøgelse af de første erfaringer fra arbejdet med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen. Resultaterne ligger til grund for en række opmærksomhedspunkter, der kan styrke skolernes videre arbejde med Uddannelsesparathedsvurdering, UPV. Punkterne berører bla. emnerne: Styrkelse af  faglige, personlige og sociale forudsætninger, sammenhæng og opfølgning i arbejdet, kvalifikation af uddannelsesvalget, samt at se uddannelsesparathed som en proces.

Se opmærksomhedspunkterne på: Tjekliste: Sådan bliver flere unge uddannelsesparate