erhvervsuddannelse snedker
Videnscenter artikel

Studievalg Danmark skal vejlede om erhvervsuddannelser

Studievalg Danmark har hidtil vejledt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse. Men nu skal de også vejlede de unge om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.

Der er brug for faglært arbejdskraft i Danmark, og derfor er det ifølge regeringen vigtigt, at unge får den rigtige vejledning, når de skal beslutte sig for, hvilken uddannelse de skal tage. 

Det er primært i folkeskolen, at eleverne får vejledning omkring erhvervsuddannelserne. Men en del gymnasieelever overvejer også at begynde på en erhvervsuddannelse. De får nu mulighed for vejledning fra studievalgvejlederen på deres gymnasium.

Den 1. januar 2021 vil Studievalg Danmark gå i gang med den nye vejledningsopgave. Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har afsat fem millioner kroner årligt til opgaven.

UFM.dk, marts 2020, Studievalg Danmark skal nu også vejlede om erhvervsuddannelserne