Parathedsvurderingen af eleverne i 8. klasse er afsluttet

Landets UU-centre har netop afsluttet processen omkring parathedsvurderingen af elever i 8. klasse. UU Danmark har fået indberetninger fra 44 ud af landets 56 UU-centre.

Ud af et samlet antal indberetninger på ca. 50.000 elever, er ca. 15.000 elever vurderet ikke-uddannelsesparate. Dermed hører godt 29 procent af eleverne hjemme i den gruppe, som skal modtage individuel vejledning. Det er anden gang, der foretages parathedsvurderinger i 8. klasse, og tallene er på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Eleverne er i første omgang vurderet af skolens lærere, og derefter har UU-vejlederen kigget vurderingerne igennem. Eleverne vurderes på baggrund af faglige, sociale og personlige kriterier. Parathedsvurderingen i 8. klasse er foreløbig og kan ændres i løbet af udskolingen.

UU Posten, 10. februar 2016, Parat eller ikke parat