KVUC skal støtte ordblinde på videregående uddannelser i København

Fra august 2019 skal KVUC yde støtte til studerende med læse- og skrivevanskeligheder på alle de videregående uddannelser i hovedstaden.

KVUC har, efter en større udbudsrunde, fået tildelt opgaven som leverandør af denne ydelse i hovedstaden og vil fra august 2019 starte de nye indsatser op som leverandør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

KVUC skal teste for ordblindhed og iværksætte individuelle indsatser, når der er behov for det. De studerende skal henvises til forløb på KVUC af SPS-vejlederne på de videregående uddannelser.

Ifølge Anita Lindquist Henriksen, rektor på KVUC, så er det vigtigt, at studerende på de videregående uddannelser får tilbud om test og udredning, så ordblindhed ikke bliver en barriere, der stopper motivation, drømme og fremtidsmuligheder for dygtige unge og voksne.

KVUC.dk, juni 2019, KVUC skal støtte ordblinde på videregående uddannelser