Kompetencevurdering inden start på euv muligt fra 1. juli

Fra 1. juli 2016 er det ikke længere et krav at være optaget på en erhvervsuddannelse for at kunne gennemføre en kompetencevurdering.

Som det er i dag, kan voksne, der ønsker at gå i gang med en erhvervsuddannelse for voksne (euv), først få vurderet deres kompetencer og mulighed for en eventuel afkortning af uddannelsesforløbet, når de er optaget på uddannelsen eller har indgået en uddannelsesaftale.

Med ændringen bliver det bliver lettere for både ansøger og arbejdsgiver at få overblik over, hvor lang tid det samlede uddannelsesforløb vil vare allerede inden der søges om optagelse.

Kompetencevurderingen er bindende, dvs. at der ikke gennemføres en ny kompetencevurdering, når den voksen-eleven er optaget på skolen.

Uvm.dk, 3. juni 2016, Kompetencevurderinger kan snart gennemføres forud for erhvervsuddannelse