Videnscenter artikel

Kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. UFM er derfor gået sammen med en række organisationer om en fælles kampagne, der skal vise uddannelsesmulighederne indenfor velfærdsområdet. 

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Den dalende interesse for at søge en professionsbacheloruddannelse, som gælder for flere af professionsbacheloruddannelserne, kan blive en udfordring for vores velfærdssamfund. Derfor er der brug for, at flere unge vælger en professionsbacheloruddannelse. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler og Uddannelses- og Forskningsministeriet er gået sammen om en fælles kampagne uddannelsemedmening.dk. Kampagnen skal give ansøgerne til de videregående uddannelser et bedre indblik i de mange muligheder, der er for at tage en professionsbacheloruddannelse. Og dermed være med til at gøre en forskel for andre. 

UFM.dk, marts 2020, Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening