Hvorfor holder stadig flere studenter pause efter gymnasiet?

Siden 2012 er antallet af studenter, der efter tre måneder er i gang med en ny uddannelse, næsten halveret. Flere faktorer spiller ind.

Spørger man de unge selv, så svarer de, at det er fordi, de trænger til en pause. Det viser en nylig undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Men ifølge Lars Dyrby Andersen, der er manden bag undersøgelsen, så er en anden vigtig parameter også på spil, nemlig overgangen fra lav- til højkonjunktur.  Det forhold gør, at de unge studenter nemt kan få et job. De er derfor ikke så tilskyndet til at gå i gang med en uddannelse.

Peter Allerup, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), er enig i, at muligheden for at få et arbejde spiller en afgørende rolle for, at stadig flere unge venter med tage hul på studierne. Han konstaterer dog samtidig, at der ikke nødvendigvis er tale om en problematisk tendens, da studerende, der har haft et eller flere sabbatår, er mindre tilbøjelige til at falde fra.

Altinget.dk, 20. juni 2019, Højkonjunktur og behov for pause: Derfor læser færre studenter direkte videre