Fra Unge på kanten til Unge med kant

UU DANMARK har sammen med en række samarbejdspartnere iværksat et 2 årigt program, der skal bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og selvforsørgelse.

Alt for mange unge befinder sig på kanten af samfundet. Det er unge i alderen 15-29 år, som ikke er i job eller uddannelse.

UU DANMARK har med støtte på mere end 18 millioner kr. fra Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden iværksat projekt Unge med kant.

I samarbejde med 8 kommuner og 2 erhvervsskoler gennemføres henover de næste 2 år individuelt designede forløb for og med 320 af de allermest udsatte unge i hovedstadsområdet. Målet er at bringe de unge tættere på uddannelse og selvforsørgelse.

VIVE og COWI forestår evaluering og kvalitetssikring, VIA University College kompetenceudvikling til de fagprofessionelle og UU DANMARK har det overordnede ansvar og varetager projektledelsen.

Ungemedkant.dk, november 2019, Fra Unge på kanten til Unge med kant

Læs mere om projektet