Forbedring af ansattes grundlæggende kompetencer i dansk, regning og IT

Hvordan kan kommuner og arbejdspladser forbedre de ansattes grundlæggende kompetencer i dansk, regning og IT?

Knap 600.000 voksne danskere har problemer med at læse og skrive. Interessen var derfor stor, da KL, FOA og 3F for nylig holdt temamøde i København om støttemuligheder for netop denne gruppe.

Temamødet orienterede om, hvordan kommuner og arbejdspladser kan forbedre medarbejderes grundlæggende kompetencer i dansk, regning og IT ved at deltage i projekt Bedre til ord, tal og IT. Projektet henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

42 kommuner er i gang med fælles indsats under Den Kommunale Kompetencefond. Indsatsen omfatter bl.a. tilskud til vikardækning/lønrefusion i forbindelse med screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik og IT. Siden januar 2018 har samtlige 98 kommuner at haft mulighed for at søge penge til projektet.

Viden på tværs, juni 2019, Sådan forbedrer I medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT