Flere eud-elever fuldfører første del af deres uddannelse

85,6 procent af de elever der i sommer startede på grundforløb 1 har gennemført og er fortsat på grundforløb 2.

Grundforløb 1 blev introduceret sidste år, da den nye eud-reform trådte i kraft. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne med sidste års tal, men erhvervsuddannelsernes første del, har tidligere været præget af stort frafald.

På grundforløb 1 bliver elever fra 9. og 10. klasse præsenteret for forskellige uddannelser og de har mulighed for vejledning.

Direktør for danske erhvervsskoler, Lars Kunov, glæder sig over den høje gennemførelsesprocent, da det netop har været intensionen med reformen at tiltrække og fastholde flere direkte fra folkeskolen.

Danske Erhvervsskoler, 29. januar 2016, Langt de fleste gennemfører første del af erhvervsuddannelser