videregående VEU
Videnscenter artikel

Flere deltager i videregående VEU, men i kortere tid end tidligere

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har analyseret, hvordan aktiviteten i videregående voksen- og efteruddannelse har udviklet sig fra 2005 til 2017.

Fra 2005 til 2017 er der sket en ændring i adfærden på VEU. Flere deltager i videregående voksen- og efteruddannelse, men til gengæld deltager de i gennemsnit i kortere tid. Der er sket et fald i antal årskursister på 10%, mens antallet af unikke deltagere er steget med 16%. Dermed deltager den enkelte kursist i gennemsnit i kortere tid på uddannelserne. En forklaring kan være, at man kun deltager i de moduler, som den enkelte voksne eller virksomhederne finder relevante.

Der er forskel på, hvor meget forskellige målgrupper bruger videregående VEU. Personer med en erhvervsuddannelse bruger tilbuddet mindre end personer med en videregående uddannelse. Den tendens går i mod et politisk ønske om at erhvervsuddannede i højere grad gør brug af akademiuddannelserne.

En anden undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står for, viser til gengæld at et stigende antal faglærte går i gang med en videregående uddannelse på fuld tid. 

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA: Aktiviteten inden for offentlig videregående VEU