Færre voksne går i gang med en erhvervsuddannelse

Ifølge et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tyder nye tal på, at der vil blive optaget færre elever på 25 år og derover på erhvervsuddannelserne for voksne (euv) i 2016.

EVA har fulgt det nye voksenspor, siden reformen trådte i kraft i august 2015 og ifølge chefkonsulent og projektleder Michael Andersen, så er der især færre voksne over 35 år, der søger ind på en erhvervsuddannelse sammenlignet med tidligere år.

Notatet peger på flere faktorer, som har påvirket de voksnes lyst til at starte på en euv, bl.a. karakterkravet i dansk og matematik, det kortere hovedforløb for voksne, som har relevant erhvervserfaring med i baggagen samt realkompetencevurderingens (RKV) placering efter optagelse. Sidst nævnte er dog efterfølgende blevet ændret, så det fra 1. juli 2016 er muligt, at få foretaget en RKV inden, man bliver optaget på en euv.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 22. juni 2016, Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse