En erhvervsuddannelse indgår i mange elevers overvejelser om ungdomsuddannelse

Hver fjerde elev, der sidste år valgte gymnasievejen efter folkeskolen, overvejede en erhvervsuddannelse.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport udgivet af KORA. Rapporten analyserer grundforløbet på erhvervsuddannelserne forud for reformen, og den er første trin i et forskningsprogram, der skal følge implementeringen af eud-reformen, som trådte i kraft i august 2015.

Ifølge seniorprojektleder Niels Matti Søndergaard fra KORA, så viser undersøgelsen, at erhvervsskolerne har potentiale for at rekruttere flere elever direkte fra folkeskolen. Han peger på, at en del af de unge, der har været i tvivl deres uddannelsesvalg, godt kan se sig selv på en erhvervsuddannelse. Dermed vil det være muligt at nå reformens mål, om at flere unge skal gå eud-vejen.

KORA, 25. januar, Potentiale for at trække flere elever til erhvervsskolerne