Videnscenter artikel

Den krøllede vej til erhvervsuddannelse

Hver femte ung med en erhvervsuddannelse har også en gymnasial eksamen. DEA har i et nyt notat undersøgt, hvilken betydning det har for deres indkomst. 

Notatet fra tænketanken DEA viser, at den ene halvdelen af de faglærte, der har studenterhuen med sig, samlet set tjener mere i en alder af 28 år end faglærte, der har taget den lige vej til en erhvervsuddannelse, når der er taget højde for forskelle i grundskolekarakterer og andre baggrundskarakteristika. Det modsatte gælder den anden halvdel. 

Der er klare forskelle inden for erhvervsuddannelsernes fire fagretninger. Hvor faglærte inden for kontor og handel, som også har en gymnasial uddannelse med i bagagen, som 28-årige tjener mere end andre faglærte inden for samme fagretning, så er det ikke gældende indenfor byggeri og teknik, omsorg og sundhed eller fødevarer, jordbrug, oplevelser.

DEA.dk, februar 2020, Studenterhuen betaler sig - men kun for halvdelen af de faglærte