De kortuddannede får mindst efteruddannelse

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) påpeger i en ny analyse, at de grupper, der har størst behov for uddannelse og opkvalificering, paradoksalt nok er dem, der får mindst efteruddannelse.

Ifølge analysen, så har lidt mere end hver tredje ufaglærte i beskæftigelse deltaget i ikke-formel uddannelse i 2016. Ser man på gruppen af beskæftigede, men med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) som mindste uddannelse, så har 2 ud af 3 deltaget i uformel uddannelse.

Det samme billede tegner sig, når det kommer til formel uddannelse. Her har ca. 6 procent af de ufaglærte og faglærte deltaget i efteruddannelse, mens det gælder 14-15 procent af de beskæftigede, når man kigger på gruppen med en MVU som mindste uddannelse.

Tendensen er altså, at jo mere uddannelse man har, des mere efteruddannelse får man.

AE.dk, 2. november 2018, Kortuddannede får mindst efteruddannelse