Ordinær Generalforsamling i Danmarks Vejlederforening 18. november i København

DVF indbyder til generalforsamling og vejledningsfagligt oplæg om karrierelæring i gymnasiet

Generalforsamlingen er for alle med interesse for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og dens vilkår.

Det indledende oplæg holdes af ph.d.studerende Laura Cordes Felby under overskriften: Hvad er karrierelæring i teori og praksis?

Udgangspunktet for oplægget er ph.d.-projektet om karrierelæring i gymnasiets læreplaner. Oplægget har fokus på, hvordan karrierelæring konstrueres didaktisk i spændingsfeltet mellem teori, politik og praksis. Hvordan omsættes karrierelæring i praksis, og hvordan forstår gymnasielærere karrierelæring i lyset af deres forventninger til den politiske agenda?

Arrangør: Danmarks Vejlederforening (DVF)

Dato: 18. november kl. 15:00 – 17:00

Sted: UU København, Korsgade 30, 2200 København N, Lokale: Konference 2

Danmarks Vejlederforening