Videnscenter artikel

Nærhedsprincip tilføjes elevfordelingsaftalen

Partierne bag aftale om den koordinerede tilmelding til gymnasiale uddannelser har vedtaget en tillægsaftale til den oprindelige aftale fra sidste år.

Tillægsaftalen giver eleverne større mulighed for at blive optaget på deres nærmeste gymnasium og kortere transporttid. Dette gøres ved flere justeringer:

  • I fordelingszonerne tages pladsfordelingen ved lodtrækning ud af aftalen. I tillægsaftalen tildeles pladser ud fra ansøgerens prioriteter og transporttid. 
  • Den maksimale transporttid bliver nedsat fra 60 min. til 45 min., både i afstands- og fordelingszoner.
  • Ufordelte ansøgere skal fordeles via Regionen til nærmeste gymnasium med ledig kapacitet. Hvis der ikke er ledig kapacitet på nærmeste gymnasium, så skal der fordeles til næst-nærmeste osv. op til 45 min. transporttid.

Med tillægsaftalen vil omtrent den samme andel som i dag få opfyldt deres førsteprioritet.

Læs mere om tillægsaftalen her.