Virtuel slutkonference: Unge med kant Syddanmark, 29. oktober 2020

Konferencen opsamler erfaringer, modeller og metoder til at fremme progression hos de mest udsatte unge på deres vej mod og igennem en erhvervsuddannelse.

Projektet ”Unge med kant Syddanmark” har været ramme om et udviklingsarbejde i Vejle og Tønder  fra 2018-2020. Man har arbejdet konkret med i alt 90 unge og samtidig skabt nye tværsektorielle procedurer på systemniveau. Arbejdet har opnået gode resultater hos de unge og skabt en bæredygtig implementering i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne.
 

På konferencen vil projektets slutprodukter og erfaringer blive præsenteret. De er tilgængelige via en online Toolbox

Projektpartnerne i Unge med kant Syddanmark har udviklet deres tilgange til arbejdet i de nye kommunale ungeindsatser (KUI) i Tønder hhv. Vejle, og man har implementeret lokale modeller. Hovedfokus har været på:

  • Design af individuelle ungeforløb og støtte af de unge undervejs henimod erhvervsparathed, baseret på de unges egne mål
  • Praktisere et velfungerende kædeansvar med et tværprofessionelt samarbejde i kommunens afdelinger i KUI og sammen med erhvervsuddannelser, FGU og civile aktører
  • Finde frem til et fælles sprog og gensidig metodeforståelse
  • Identificere kontaktpersonens rolle og kompetencer (“stifinder” / “kontaktperson+”)

 

Arrangør: Unge med Kant, Syddanmark

Dato: 29. oktober 2020, kl. 10-15

Sted: Virtuelt. Hvis de nuværende Covid 19-restriktioner lettes, kan et begrænset antal måske deltage ved fremmødeMålgruppe: Unge-, uddanelses- og beskæftigelsesvejledere, kontaktpersoner, ungeguider, ungekoordinatorer, socialrådgivere, psykologer, misbrugskonsulenter, samt pædagoger, undervisere, mentorer og vejledere fra FGU, erhvervsskoler, 10. klasser, ungdomsskoler mm.

Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: 22. oktober

Program

Tilmelding