Vejledning i Coronaens tid - praktikerkonference på Hotel Nyborg Strand 10.-11. november 2021

Konference målrettet UUVF-medlemmer, fagpersoner på ungdomsuddannelserne samt fagpersoner på de forberedende forløb FGU og VUC.

I år hedder den årlige konference, arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Samba 9½. Konferencen tager udgangspunkt i god vejledningspraksis og etik. Der er både oplæg og workshops, samt sociale aktiviteter.

Oplægsholderne er:

  • Marianne Tolstrup, lektor ved UC Lillebælt, vil tale om samskabende vejledning, som bygger på aktiv involvering af den vejledte baseret på partnerskab og fælles ansvar.
  • Norman Amundson, professor Emeritus og Andrea Fruhling, Career Coaching Instructor, University of British Columbia, Vancouver vil via et digitalt oplæg tale om "Active and Creative Engagement during Challenging Times". Denne præsentation vil komme ind på en række fantasifulde og interaktive karriereudviklingsstrategier til vejledningssøgende i alle aldre.
  • Niels Ulrik Sørensen, ungdomsforsker og souschef ved CEFU vil tale om trivsel og tendenser i ungdomslivet. Der vil blive opridset seks hovedtendenser, som er udgangspunktet for at se på forskydningerne af trivslen under pandemien.

Arrangør: Ungdomuddannelsernes Vejlederforening

Dato: 10. november kl. 10.30 - 11. november kl. 15.00, 2021

Sted: Hotel Nyborg Strand

Pris: 3.700 kr.

Målgruppe: UUVF-medlemmer, fagpersoner på ungdomsuddannelserne og de forberedende forløb (FGU,VUC)

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2021

Program og tilmelding.