Vejledertræf UC Syd 20. september kl. 9-15 i Kolding

Professor Lene Tangaard fra Aarhus Universitet giver perspektiver på vejledningen ud fra sin bog 'Læringsglemsel'.

Vi lever med et stigende krav om tydelighed på mål, effektivitet og karrierelæring. Lene Tanggaard sætter spørgsmåltegn ved den målstyrede praksis og pointerer, at hvis vi bliver meget optagede af os selv og hvad vi skal lære, så risikerer vi at snuble i os selv. 

Program og tilmelding