UPV-processen – en dilemmafuld kerneopgave, træningskursus 24. juni og 26. juni 2019 i Roskilde og Silkeborg

På kurset beskæftiger vi os med de dilemmaer, som kan opstå undervejs i UPV-processen. Vi ser desuden på, hvordan UPV-opgaven varetages på forskellige UU-centre.

Da alle elever i 8., 9. og 10.klasse skal uddannelsesparathedsvurderes er processen blevet en kerneopgave for UU. Opgaven fylder meget for den enkelte vejleder, som skal navigere mellem at efterleve lovkrav og på samme tid imødekomme menneskelige behov.

På kurset arbejdes med følgende spørgsmål:

  • Hvad fungerer godt i UPV-processen?
  • Hvad kunne med fordel være bedre?
  • Hvordan kan vi gøre UPV-processen bedre?

Dagen vil være en kombination af oplæg og samtaler, hvor vi deler vores erfaringer – både gode og dårlige.

Arrangør: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Roskilde, 24. juni 2019

Mandag d. 24. juni, 9:00-15:15, Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 10, 4000 Roskilde

Silkeborg, 26. juni 2019

Onsdag d. 26. juni, 9.00 – 15.15, College 360, i den gamle kantine på Kejlstrupvej 73, Silkeborg

Målgruppe: UU-vejledere

Program og tilmelding