Udveksling for vejledere via EUs Academia-program

Ansøgningsfristen til Academia-programmet 2018 er forlænget til d. 31.januar

Euroguidance arrangerer Academia-programmet, hvor europæiske vejledere kan få indblik i vejledning i et andet europæisk land. Forløbene er af en uges varighed og finder sted i Belgien, Estland, Letland, Luxembourg, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Danmark. Deltagerne står selv for udgifterne til kost, logi og transport.

Academia Mobility Experiences